• DİVRİĞİ J39-A2,B1; İ39-C4 VE İ40-D4 PAFTALARININ JEOLOJİSİ VE DEMİR PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
       
Çalışma alanının içindeki birimlerin lito-stratigrafisi şöyledir; yerleşim yaşı Üst Kretase başlangıcına kadar olan ultramafitler; genel olarak serpantinit-diabaz-gabro karmaşığından ibarettir. Bu birim üzerine diskordan olarak alttan üste doğru gri renkli, marn, kalsiyum-karbonatlı kırmızı silttaşı, (pelajik kireçtaşı) birkaç metre kalınlıkta kireçtaşı ile yanal geçişli kalsiyum karbonat çimento ve elemanlı, sideritli (% 7-8 Fe içerir) kumtaşı, manganlı hematit (3-5 m kalınlık) olan Üst Kretase sedimanter birimi gelir. Bu birimi de kesen andezit, traki-andezit volkanikleri Üst Kretase yaşlıdır. Ancak ofiyolit karmaşığı içinde de bulunan bu volkaniklerin tek bir fazda değil de Üst Kretase zaman aralığında etkin olduğunu düşünmek gerekir. Üst Kretase sedimanter biriminin ve volkaniklerinin sadece Dişbudak-Çukurören Mevkileri'nde sınırlandığı gözlenmiştir. Eosen; güneyde Üst Kretase sedimanter birimi ve ofiyolit üzerine diskordan olarak gelmekte olup killi kireçtaşı ile temsil edilmiştir. Kuzeyde ise fliş-turbidit karakterinde olup konglomera, kumtaşı, tüfit, silttaşı, marn, kumlu kireçtaşı ile temsil edilir. Çok kıvrımlı ve oldukça kalın bir istif oluştururlar. Bunun üzerine diskordan olarak Oligo-Miyosen yaşlı jips, kumtaşı, silttaşı, konglomera birimi gelir. Miyosen yaşlı kumtaşı, konglomera, marn, mikritik kireçtaşı birimi Oligo-Miyosen çökelleri üzerine çok düşük açılı (3°-5°) uyumsuzlukla oturur. Pliyosen karasal konglomeraları ve bazaltlar ile Pliyo-Kuvaterner yaşlı vadi ve akarsu çökelleri en genç oluşuklardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7753
Rapor Adı DİVRİĞİ J39-A2,B1; İ39-C4 VE İ40-D4 PAFTALARININ JEOLOJİSİ VE DEMİR PROSPEKSİYON RAPORU
Konu SİVAS JEOLOJİ
Yer - Konum DİVRİĞİ-SİVAS SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1985
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. NAZMİ ÜLGEN DÜNDAR AKBULUT NURETTİN YILDIZELİ

DİVRİĞİ J39-A2,B1; İ39-C4 VE İ40-D4 PAFTALARININ JEOLOJİSİ VE DEMİR PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07753
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 211,10TL


Etiketler: DİVRİĞİ, DİVRİĞİ İ39 PAFTASI, DİVRİĞİ İ40 PAFTASI, DİVRİĞİ J39 PAFTASI, SİVAS, SİVAS JEOLOJİ, 7753