• GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ, TEKTONİĞİ VE MADEN YATAKLARININ UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

ÖZ
      Güneydoğu Anadolu Bölgesi maden ve petrol yatakları açısından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden birisidir. Türkiye'de üretilen petrolün hemen hemen tamamı bu bölgeden çıkarılmaktadır. Çalışma alanının kuzeyinde bulunan ve "Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağı" olarak adlandırılan bölgede önemli bakır (Maden-Ergani ve Madenköy-Siirt gibi) ve krom (Guleman) yatakları bulunmaktadır. Ayrıca fosfat, demir ve asfaltit yatakları da önem taşımaktadır. Bölge bitki örtüsü bakımından oldukça fakir ve bölgenin kuzeyi (Bitlis, Pütürge ve Malatya Metamorfikleri'nin olduğu sahalar) yüksek ve engebeli olup, ulaşım güçlükle sağlanmaktadır. Bahsedilen nedenlerle bölgeye ait yapay renkli ve siyah-beyaz Landsat görüntüleri ve mevcut jeolojik veriler kullanılarak, bölgenin 1/500.000 ölçekli jeolojik, 1/1.000.000 ölçekli genelleştirilmiş tektonik haritası hazırlanmıştır. Bu çalışmada Landsat görüntülerinin özelliklerinden (renk, ton, drenaj, doku, bitki örtüsü, topoğrafya) yararlanarak otuzdört değişik özellikte birim ayırt edilmiş, önemli fay ve kıvrımlar saptanmıştır. Kurşunlu Köyü (Dicle-DİYARBAKIR) civarında bulunan kurşun, çinko ve barit cevherleşmelerinin KD-GB doğrultulu büyük bir fayla kontrol edildiği belirlenmiştir. Bitlis Metamorfikleri'nin alt birliğinde bulunan apatit, manyetit ve disten yatakları için, bilinen cevherleşmelerin görüntü özelliklerini kullanarak, yeni aramalara yönelik hedef sahalar saptanmıştır. Doğu Anadolu fayının Huriniye'den geçerek Osmaniye ve Yumurtalık kuzeyinden Karataş'da Akdeniz'e ulaştığı gözlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7739
Rapor Adı GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ, TEKTONİĞİ VE MADEN YATAKLARININ UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
Konu BÖLGE JEOLOJİSİNİN, TEKTONİĞİNİN, MADEN YATAKLARININ UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
Yer - Konum BİTLİS DİYARBAKIR MALATYA SİİRT ŞIRNAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1985
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BAHRİ YILDIZ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ, TEKTONİĞİ VE MADEN YATAKLARININ UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07739
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 149,76TL


Etiketler: BİTLİS, DİYARBAKIR, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ, JEOLOJİ, LANDSAT, MADEN YATAKLARI, MALATYA, SİİRT, ŞIRNAK, TEKTONİK, UZAKTAN ALGILAMA, 7739