• EYNAL VE ÇİTGÖL-NAŞA (SİMAV) KAPLICALARININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

EYNAL VE ÇİTGÖL NAŞA (SİMAV) KAPLICALARININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

1. ÖZET
       
Bu inceleme Kütahya İli Simav İlçesi'ndeki Eynal ve Çitgöl-Naşa Kaplıcaları'nın geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır.
        Eynal Kaplıcası Simav İlçe Merkezi'nin 4 km kuzeydoğusunda, Çitgöl-Naşa Kaplıcaları ise aynı ilçe merkezinin 5 km kuzeybatısındadır.
        Bölgede litolojik birimler Paleozoik yaşlı metamorfitler, mermerler ve granitler, Mesozoik yaşlı kireçtaşları, Senozoik yaşlı gölsel çökeller, breş, tüfler ve bazalt, Pliyosen yaşlı killi kumlu ve çakıllı tabakalar, Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyonlardan oluşmuştur.
        Bölgenin tektonik yapısı bir horst-graben sistemidir. Sıcak sular bu yapıyı oluşturan ana faylardan birine bağlı olarak gelişen, çatlak ve tali faylardan, ayrıca filon ve litolojik birimlerin dokanaklarından yüzeye çıkmaktadır.
        Sıcak sular için akifer kaya muhtemel olarak Simav Metamorfitleri (gnays) ve Naşa bazaltıdır. Eynal Kaplıcası'nda 55, Çitgöl - Naşa Kaplıcaları'nda ise daha önce değişik amaçlı yapılan sondajlarla birlikte 34 sıcak su lokasyonu tespit edilmiştir.
        Sıcak su kaynakları küçük debili olup, sıcaklıkları Eynal Kaplıcası'nda 23 -93.5°C, Çitgöl - Naşa Kaplıcaları'nda ise 34 - 86.5°C'ler arasında değişmektedir.
        Kaplıca tesisleri şu an için Eynal'da yeterli, Çitgöl ve Naşa'da yetersiz ve bakımsızdır. Eynal Kaplıcası'nda halen kaynakların bir kısmından sağlanan toplam 2.1 lt/sn debideki sıcak sudan yararlanılmaktadır. Çitgöl Kaplıcası'ndaki sıcak sulardan 0.2 lt/sn kadarı, Naşa Kaplıcası'ndaki sıcak sulardan ise 0.33 lt/sn kadarı kullanılmaktadır.
        Kaplıcalarda yapılacak sondajlarla suların debi ve sıcaklıklarını arttırmak mümkündür. Jeoloji verilerine dayanarak Eynal ve Naşa Kaplıcaları'nda sondaj yerleri tespit edilmiştir. Ancak sondaj işleminden önce sahada bir jeofizik (rezistivite) etüt yapılarak alanın elektrik yapısının çıkarılması ve buna bağlı olarak fayların konumu ve sıcak su zonlarının tespiti gerekmektedir. Bu suretle sondaj yerleri ve derinlikleri daha sağlıklı olarak belirlenebilecektir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7737
Rapor Adı EYNAL VE ÇİTGÖL-NAŞA (SİMAV) KAPLICALARININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
Konu EYNAL VE ÇİTGÖL-NAŞA (SİMAV) KAPLICALARININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
Yer - Konum EYNAL VE ÇİTGÖL-NAŞA (SİMAV) KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1984
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar GÜRKAN ÖKTÜ

EYNAL VE ÇİTGÖL-NAŞA (SİMAV) KAPLICALARININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07737
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 509,36TL


Etiketler: JEOTERMAL, KAPLICA, KÜTAHYA, NAŞA, SICAKSU, SİMAV, 7737