• SİVAS-HAFİK-CELALLİ-GÜRLEVİKDAĞI MEVKİİNDEKİ KARAÇATALTEPE (AR:24128) ASBEST SAHASININ SONUÇ RAPORU

SİVAS-HAFİK-CELALLİ-GÜRLEVİKDAĞI MEVKİSİ'NDEKİ
KARAÇATALTEPE (AR:24.128) ASBEST SAHASI'NIN SONUÇ RAPORU

ÖZET
       
Çalışılan alanda temeli, magmatik kayaçlardan ultrabazikler oluşturur. Ultrabazikler, ofiyolitik kompleks niteliğinde olup, ana kayaç serpantinittir. Serpantinitlerin masif, breşik ve konglomeratik özellikte jeolojik yapıları vardır. Kompleks serpantinitten başka gabro, dolerit, metamorfik parçaları ve radyolarit parçaları ihtiva etmektedir.
        Bu çalışmayla, ilk defa olarak breşik serpantinitler tektonik ve sedimanter oluşumlu olarak ikiye ayrılmış ve ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. Bunlardan tektonik oluşumlu breşler, krizotil asbestin yataklanmasına da imkan sağlamaları nedeniyle ilginçtir.
        Tecer Şaryajı (Üst Eosen) ile, ultrabazikler daha kuzeydeki Paleosen ve Eosen yaşlı genç birimlere bindirmiştir (Şekil 2 ve Ek 3/4). Şaryaja bağlı sürüklenim tektonizması sonucunda tektonik oluşumlu breşik serpantinitlerde krizotil asbest oluşumu gerçekleşmiştir. Asbestin oluştuğu serpantinitin ilksel kayacı harzburjit olup, krizotilin yanısıra lizardit ve bronzit mineralleri bulundurmaktadır.
        Asbest yatağı tabüler olup, lifler çatlaklara dik (Cros-fiber) durumdadır. Teknolojik sonuçlara göre sahanın lif tenörü %5-6'dır. Arama sonuçlarına göre, Karaçatal Tepe Asbest Sahası lif potansiyeli yönünden, Celalli-Gürlevik Dağı Yöresi'ndeki zuhurların en önemlisi durumundadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7732
Rapor Adı SİVAS-HAFİK-CELALLİ-GÜRLEVİKDAĞI MEVKİİNDEKİ KARAÇATALTEPE (AR:24128) ASBEST SAHASININ SONUÇ RAPORU
Konu ASBEST
Yer - Konum SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1985
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ DEMİR

SİVAS-HAFİK-CELALLİ-GÜRLEVİKDAĞI MEVKİİNDEKİ KARAÇATALTEPE (AR:24128) ASBEST SAHASININ SONUÇ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07732
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 214,66TL


Etiketler: ASBEST, HAFİK, SİVAS, 7732