• GÜMÜŞHANE İLİ VE GÜNEYBATI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ İLE MADEN ZUHURLARINA İLİŞKİN RAPOR

1.ÖZET
        İnceleme alanı Doğu Karadeniz Bölgesi Gümüşhane İli Yöresi'nde olup Doğu Pontid Tektonik Birliği'nin güney sınırında yer alır.
        Sahada genel olarak intrüzif, volkanik ve tortul birimler egemendir. Kayaç birimlerinin yaşı Permo-Karbonifer ile Eosen arasında değişir. En yaşlı birim Gümüşhane Graniti olarak bilinen intrüzif kayaç olup yaşı Permo-Karbonifer olarak saptanmıştır. İnceleme alanının en genç birimlerini ise Eosen yaşlı bazik volkanik kayaçlar oluşturur. Sahada ayrıca birimlerin bir kısmını kesen ve yer yer izlenen genç intrüzif ve damar kayaçları yer almaktadır.
        Bütün kayaç birimleri Alpin orojenezinin çeşitli fazlarının etkisinde kalmıştır. Permo-Karbonifer ile Jura arasında ve Üst Kretase ile Eosen arasında diskordans mevcuttur. Yörede daha çok kıvrım tektoniği etken olmuştur. Birimlerin genel doğrultuları KB-GD'dur. Kırık tektoniği dik ve eğim atımlı normal faylar şeklinde gelişmiş olup doğrultuları kayaç birimlerinin genel doğrultularına uyar.
        İnceleme alanında değişik yörelerde Cu, Pb, Zn, Fe içerik polimetalik cevherleşmeler ile manganez, barit ve kömür zuhurları izlenmiştir. Bu cevherleşmelerden Karadağ ve Eskigümüşhane Polimetalik cevher zuhurları önemli görülerek ayrıntılı etüt önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7696
Rapor Adı GÜMÜŞHANE İLİ VE GÜNEYBATI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ İLE MADEN ZUHURLARINA İLİŞKİN RAPOR
Konu CU-PB-ZN-FE POLİMETALİK CEVHERLEŞMELER VE MANGANEZ-BARİT-KÖMÜR
Yer - Konum GÜMÜŞHANE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1982
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SELAHATTİN ÇINAR

GÜMÜŞHANE İLİ VE GÜNEYBATI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ İLE MADEN ZUHURLARINA İLİŞKİN RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07696
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 390,90TL


Etiketler: BAKIR, BARİT, ÇİNKO, GÜMÜŞHANE, KÖMÜR, KURŞUN, MANGANEZ, 7696