• TUNCELİ YÖRESİ MADEN PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
        İnceleme alanının en eski birimi Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlardır (Keban Birliği). Bunlarla tektonik dokanaklı olarak Üst Trias Üst Kretase zaman aralığında çökelmiş olarak Munzur Kireçtaşları görülür. Bu birim üzerinde tektonik olarak serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlar gelmektedir. Daha sonra spilit, diyabaz, keratofir, andezitik tüf ve aglomeradan oluşan bazik volkanikler gelir. Bazik volkanikler üzerinde transgresif olarak flişleri görmekteyiz. Flişlerle uyumlu olarak çökelen kireçtaşları bol hippurites içermektedir. Bu birimleri kesen granodiyorit intrüzyonu muhtemelen Üst Kretase sonunda meydana gelmiştir. Kendi içinde uyumlu olan Eosen fliş ve kireçtaşı çökelleri daha yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Munzur Kireçtaşı ve Üst Kretase çökelleri üzerine uyumsuz olarak gelen Oligo-Miyosen flişleri uyumlu olarak Miosen Kireçtaşlarına geçer. Miyosen kireçtaşları bol fosil içerirler. Bölgede kendisinden yaşlı tüm birimleri kesen andezit ve dasitler mevcuttur. Bütün birimleri Pliyo-Kuvaterner yaşlı çakıl ve Kuvaterner alüvyonlar örtmektedir.
        Etüdü yapılan sahalar içinde Pülümür, Bağırpaşa Krom Cevherleşmesi dışında ekonomik olabilecek herhangi bir metalik madene rastlanmıştır. Diğer taraftan jips, tuz yatakları ve kaplıcaların detay etütlerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7692
Rapor Adı TUNCELİ YÖRESİ MADEN PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU
Konu KİREÇTAŞI-ŞİST-KROMİT-ŞİST-SERİSİT
Yer - Konum TUNCELİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1985
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ EKBER KUŞÇU HÜSEYİN KADIOĞLU İBRAHİM KOÇ RIZA CENGİZ YAKUP KARSLIOĞLU

TUNCELİ YÖRESİ MADEN PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07692
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 154,37TL


Etiketler: KİREÇTAŞI, KROMİT, SERİSİT, TUNCELİ, 7692