• RİZE-ÇAYELİ-FINDIKLI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ

ÖZET
       
İnceleme alanı Doğu Pontid Kuşağı'nda yer alır. Yörede volkanik, tortul ve intrüzif kayaçlar egemendir.
        Sahada en yaşlı birim, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde cevherli seviye olan dasit lav ve piroklastlarıdır. Yer yer dissemine pirit içeren ve hidrotermal ayrışma gösteren bu taban kayacından sonra bazalt-andezit lav ve piroklastları gelmektedir. Kireçtaşı-çamurtaşı-kumtaşı-marn arakatkılı olan bu bazik seviyenin üzerinde ikinci bir asitik seviye olan dasit lav ve piroklastları bulunmaktadır. Genellikle lav şeklinde görülen ve çoğunlukla steril olan bu asit kayaçlardan sonra inceleme sahasının en genç seviyesi olan bazalt-killi kireçtaşı-kumlu tüf-mikrokonglomera ardalanması gözlenmektedir.
        Anılan bütün bu birimleri kesen granitik kayaçlar inceleme sahasında geniş bir yayılım gösterirler.
        Çalışma alanı cevherleşme yönünden ilginçtir. Genel olarak iki tip cevherleşme saptanmıştır;
        1. Ağsal-saçınımlı tip cevherleşme,
        2. Skarn tip cevherleşme.
        Çalışmalar sonucunda; sahada, Kartiba Yöresi'nde Fe, Avup Dağı Yöresi'nde Fe, Pesansör Mezra Yöresi'nde Py, Cu ve Palavit Dere Yöresi'nde Py, Fe, Cu cevherleşmeleri izlenmiştir.
        Bu belirgin cevherleşmelerden başka Ayder Yaylası ve Avup Dağı Yöresi'nde dissemine halde, yayılımı fazla olmayan Py, Cu, Mo cevherleşmeleri  izlenmiştir.
        Ayrıca Kaçkar Dağları'nda pirometazomatik Fe, Cu, Py cevherleşmelerine rastlanmış olması pek fazla bilinmeyen bu yörenin metalik madenler yönünden önemli olabileceğini düşündürmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7688
Rapor Adı RİZE-ÇAYELİ-FINDIKLI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ
Konu RİZE-ÇAYELİ-FINDIKLI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ (BAZALT-DASİT-ANDEZİT)
Yer - Konum RİZE RİZE-FINDIKLI-ÇAYELİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET SARALOĞLU İBRAHİM GÜLİBRAHİMOĞLU ORHAN KONAK SABAHATTİN GÜNER SEZAİ AKINCI TEMEL TOPÇU

RİZE-ÇAYELİ-FINDIKLI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07688
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 302,87TL


Etiketler: ANDEZİT, BAZALT, ÇAYELİ, FINDIKLI, RİZE, RİZE JEOLOJİ, 7688