• KUZEYBATIANADOLU VOLFRAM AĞIRLIKLI POLİMETAL ARAMA PROJESİ (KAVAP) BURSA-İNEGÖL YÖRESİ BOĞAZOVA VE DOMANİÇ GRANODİYORİT MASİFLERİYLE İLGİLİ W-MO-PB-ZN-CU CEVHERLEŞMELERİNE AİT JROLOJİ RAPORU RAPOR III

ÖZET
        Kuzeybatı Anadolu Volfram Ağırlıklı Polimetal Arama Projesi'nin (KAVAP), 1981 ve 1982 yılları arazi çalışmaları sonucunda, İnegöl Etüt Kampı'nca elde edilen arazi gözlemleri ve gözlemlerin laboratuvar verileri ile birlikte değerlendirilmeleri, bu raporun içeriğinde sunulmaktadır.
        Sahada, 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası yapımına baz oluşturan 1979 yılı genel jeokimya uygulamalarımız önemli olmaktadır. Buna göre; İ23-a1 ve İ23-a4 Paftaları'ndaki derelerden sediman numuneleri alınmış ve bu numunelerin jeokimyasal analizleri sonucunda, önemli olduğu düşünülen altı anomali sahası ortaya çıkarılmıştır.
        Çalışma alanının en eski birimlerini, "Kristalen Şistler" oluşturmaktadır. Bunlar, genellikle A ve B Serisi diye ikiye ayrılmaktadır. A serisini; çeşitli gnayslar ve amfibolitler oluşturmakta, yer yer şisti yapı arz eden mermerler de bu gruba sokulmaktadır. B serisini ise; mikaşist ve fillitlerle mermer ve yarı mermerler (yarı kristalize kireçtaşları) oluşturmaktadır. A serisi kayaçları ile B serisi kayaçları arasında açısal uyumsuzluk vardır ve bu birimler Paleozoyik yaşlıdır (Ketin, 1947).
        Uludağ Paleozoyik (Mermeri ile çalışma alanımızın hemen batısındaki Paleozoyik yaşlı mermerler (Allıkaya Mermeri) arasında yaş farkı olduğu düşünülmekte ve bu durum adı geçen mermerlerin yapısı ve konumları dikkate alınarak belirtilmektedir (Kaaden, 1958).
        Çalışma alanında iki granodiyorit sokulumu vardır. Bunlardan biri, kuzeybatıdaki Boğazova Granodiyoriti'dir. Bu granodiyorit, genellikle açık renkli ve fazlaca aşınmış olarak görülmektedir. Pek az yerini gözlemlediğimiz Boğazova Granodiyoriti, hemen daima kristalen şistlerle dokanak halindedir.
        Pek çok kısmının etüdünü yaptığımız Domaniç (Gürgenyayla) Granodiyoriti ise; daha koyu renkli, yer yer fazlaca aşınmış, bol hornblenli ve petrografik yönden çeşitli kayaçları içeren karışık bileşimli olarak gözlemlenmiştir. Bunlar, daha yaşlı birimleri keserler ve dokanakları boyunca, SKARN kayaçları oluştururlar.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7675
Rapor Adı KUZEYBATIANADOLU VOLFRAM AĞIRLIKLI POLİMETAL ARAMA PROJESİ (KAVAP) BURSA-İNEGÖL YÖRESİ BOĞAZOVA VE DOMANİÇ GRANODİYORİT MASİFLERİYLE İLGİLİ W-MO-PB-ZN-CU CEVHERLEŞMELERİNE AİT JROLOJİ RAPORU RAPOR III
Konu VOLFRAM-MOLİBDEN- KURŞUN-ÇİNKO-BAKIR CEVHERLEŞMELERİ
Yer - Konum BURSA BURSA-İNEGÖL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1983
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İSMAİL TAŞKIN

KUZEYBATIANADOLU VOLFRAM AĞIRLIKLI POLİMETAL ARAMA PROJESİ (KAVAP) BURSA-İNEGÖL YÖRESİ BOĞAZOVA VE DOMANİÇ GRANODİYORİT MASİFLERİYLE İLGİLİ W-MO-PB-ZN-CU CEVHERLEŞMELERİNE AİT JROLOJİ RAPORU RAPOR III

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07675
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 327,57TL


Etiketler: BAKIR, BURSA, ÇİNKO, İNEGÖL, KURŞUN, MOLİBDEN, VOLFRAM, 7675