• İÇEL CİVARININ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

1. ÖZET
        Toros Silsileleri'nin güney kısmında, Mersin İli'nin Kuzey ve kuzey batısındaki peridotit masifinin doğrultusu GB-KD yönünde olup karsantı-Pozantı peridotit masifinin devamı şeklindedir.
        Masifinin, etüt sahası içinde kalan kesimi dunit harzburgit ve serpantinitten oluşur. Masif içinde bu kayaç üçlüsü en geniş alanı kaplarlar. Taneli kayaçlar olarak gabrolar harzburgitleri dayk kümeleri ve dayk şeklinde keserler. Bu dayklar dik ve dike yakın eğim göstermekte olup, ultrabazik kayaçlarla mekanik dokanak oluştururlar. Bunlardan başka dunit harzburgit ve kromitleride kesen ve kalınlıkları 1-10 cm arasında değişen piroksenit damarlarına da sık sık rastlanır.
        Ultrabazik masife ait magmatik taneli kayaçlar olarak harzburgitik tektonitler yaygın kayaç tipi olup sahada en geniş alanı  kaplarlar. Bunlar geniş ölçüde tektonik def ormasyonlardan  etkilenmiş, bu nedenle kırıklı, faylı ezikli zonlar oluşmuştur. Harburgitler ileri derecede serpantinleşme geçirmişlerdir. Fay zonlarında bu serpantinleşme daha da ileri derecededir.
        Harzburgitik tektonitler içerisinde farklı şekil ve boyutlarda dunitlere geçişler izlenmiştir. Dunitler harzburgitler içinde bazen adacıklar şeklinde bazen harzburgitlerle bantlar şeklinde ardalanmalar yaparlar. Genellikle kromit mostraları içerirler. Serpantinitler ise daha çok tektoniğin etkin olduğu kesimlerde belirgindirleri.
        Magmatik batlanma ve linasyon (çizgisellik) gibi yapısal özellikler gösteren ultrabazik kayaçlar mikroskop altında tektonit doku özellikleri ile de "ultrabazik tektonit" karakter arz eder ve bu gruba dahil edilebilirler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7668
Rapor Adı İÇEL CİVARININ KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum İÇEL İÇEL (MERSİN)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1979
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ CANSIZ

İÇEL CİVARININ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07668
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 260,53TL


Etiketler: İÇEL, KROM, MERSİN, 7668