• KARS TUZLUCA AĞIRKAYA KÖMÜR İŞLETMELERİNE AİT RUHSAT SAHALARININ ETÜT RAPORU

RAPORUN ADI KARS-TUZLUCA-AĞIRKAYA
KÖMÜR İŞLETMELERİ'NE AİT RUHSAT SAHALARI'NIN ETÜT RAPORU

ÖZET
       
Ruhsat sahalarını kapsayan ve Tuzluca İlçesi'ni içine alan çalışma sahası oldukça genç sedimanlarla örtülüdür. Bu saha Aras Çöküntü Alanı'nın içerisinde yer almaktadır.
        En yaşlı birim, sahanın NW'da yer alan ofiolitik karmaşığıdır. Bu birimin Üst Kretase yaşında olduğu ifade edilebilir.
        Ofiolitik kompleks üzerine diskordan olarak gelen Oligosen yaşlı sedimanlar, ruhsat sahalarının NW'de yer alır.
        Bunun dışında, çalışma alanının hemen hemen tümünü oluşturan çok kalın ( konglomera, kumtaşı, kiltaşı ve marnlar) sedimanter kayaçların yaşı ise tartışmalıdır.
        Sahada gözlenen kömür mostraları bu kalın sediman kayaçlar içerisindedir (Tuncer EŞBER'in Orta Aras Depresyonu 1/25.000 Ölçekli Detay Petrol Etüdü Raporu'nda Alt Pliyosen olarak yaşlandırılan Hadımlı Formasyonu'nda linyit seviyelerinin olduğunu sondaj sonuçlarından anlıyoruz). Saha gözlemlerinde Hadımlı Formasyonu'nda linyit damarlarına da rastlanamamıştır. Sahadaki kömür mostraları Üst Pliosen'e tekabül eden Turabi Formasyonu'nun içerisine düşmektedir.
        Saha ve labaratuvar gözlemlerine göre kömür düşük kalorili olup, ekonomik bir durum arz etmemektedir.
        Pliyosen (?) Sedimanları'nın üzerine eski alüvyon (taraçalar) ve genç alüvyonlar gelmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7661
Rapor Adı KARS TUZLUCA AĞIRKAYA KÖMÜR İŞLETMELERİNE AİT RUHSAT SAHALARININ ETÜT RAPORU
Konu KÖMÜR
Yer - Konum KARS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1984
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İSMAİL GENÇ MEHMET KILIÇ

KARS TUZLUCA AĞIRKAYA KÖMÜR İŞLETMELERİNE AİT RUHSAT SAHALARININ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07661
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 123,96TL


Etiketler: KARS, KÖMÜR, 7661