• HARMANCIK-KOZLUCA (BURSA-ORHANELİ) DOLAYININ JEOLOJİSİ VE LİNYİT OLANAKLARI

1.ÖZET
       
Bu çalışma 1984 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı bölgedeki linyit oluşumlarını incelemek ve ekonomik linyit varlığını araştırmaktır.
        Çalışma sahası Bursa İli, Orhaneli İlçesi'ne bağlı Harmancık Nahiyesi dolayında yaklaşık 100 km2'lik bir alandır.
        Çalışma sahamızda, Paleozoik yaşlı metamorfik şistler ile, Mesozoyik yaşlı ultrabazik kayalar Neojen'in temelini oluşturmaktadır. Neojen ise Üst Miyosen-Alt Pliyosen ile temsil edilmiş olup, 1.Konglomera-Kumtaşı (n1), 2.Marn-Kireçtaşı (n2), 3.Kireçtaşı (n3), 4.Tüfit (n4), 5.Silisifiye kireçtaşı-marn (n5) olmak üzere beş birime ayrılmıştır. Kuvaterner'de ise alüvyonlar görülmektedir.
        Çalışma sahamızda ekonomik karakter arz eden kromit ve linyit oluşumları mevcuttur.
        Linyit oluşumları birkaç stratigrafik seviyede oluşmuş olup, genel olarak dar alanlarda ekonomik karakter arz ederler ve genellikle havzanın (E) kesimlerinde oluşmuşlardır. Linyit oluşumları genellikle killi linyit karakterinde olup, ortalama AID 1.000-2.500 kcal/kg dolayındadır.
        Çalışmalarımız sonunda bölgenin 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası ile eski sondajlara ilaveten 6 adet sondaj kuyusu daha  yapılmıştır.

2.GİRİŞ
        Bu çalışma 1984 yılında iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Mayıs-Ekim aylarındaki etüt çalışmasından sonra Kasım-Aralık aylarında iki adet sonda makinesi ile 6 adet istikşaf sondajı yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır.
        Çalışmanın amacı bölgedeki geniş gölsel Neojen alanındaki linyit oluşumlarını incelemek ve ekonomik linyit varlığını araştırmak idi. Çalışmalarımız sonunda sahada büyük ekonomik değerlere sahip linyit rezervlerinin oluşmadığı ancak küçük işletmeler ile işletilebilecek küçük rezervlerin var olabileceği tespit edilmiştir.
        Çalışmalarımız sırasında bölgede yaklaşık 100 km2'lik bir alanın 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır. Ayrıca sahada yapılmış eski sondajlara ilaveten, programlanan 1.000 m sondaja karşılık toplam 1139.40 m ilerleme ile 6 sondaj yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7660
Rapor Adı HARMANCIK-KOZLUCA (BURSA-ORHANELİ) DOLAYININ JEOLOJİSİ VE LİNYİT OLANAKLARI
Konu LİNYİT
Yer - Konum BURSA BURSA-ORHANELİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1985
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET ÇETİN

HARMANCIK-KOZLUCA (BURSA-ORHANELİ) DOLAYININ JEOLOJİSİ VE LİNYİT OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07660
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 156,93TL


Etiketler: BURSA, LİNYİT, ORHANELİ, 7660