• KAYSERİ-ADANA YAHYALI,DELİ ALİ UŞAĞI, KARAKIZ OĞLU, FEKE,MANSURLU,KARAKIZOLUĞU GEDİĞİ,MAĞARABELİ (GÜNEY BÖLÜM), HANYERİ DEMİR MADENİ JEOLOJİ VE REZERV RAPORU

ÖZET
        Karakızoluğu, Karakızoluğu Gediği , Mağarabeli (Güney bölümü), Hanyeri Demir Madenleri-coğrafi olarak Adana-Feke-Mansurlu Köyü Sınırları'nda 1/25.000 ölçekli Kozan M35-a1-a2 Paftaları'nda yer almaktadır.
        Karakızoluğu ve Karakızoluğu Gediği Madenleri karbonatlı kayaçların hakim olduğu Üst Kratese yaşlı (?) konglomeralar içerisinde yer almaktadır. Bu konglomeralar yöredeki diğer birimler üzerine uyumsuzlukla gelirler.
        Mağarabeli ve Hanyeri Demir Madenleri çevresinde alttan üste doğru; metakumtaşı-kuvarsit, dolomitli gri renkli kristalize kireçtaşları, kalkşistler ve en genç olarak metasilttaşları görülmekte olup, bu kayaçlar Kambriyen-Ordovisiyen yaşlıdır. Bunların üzerine uyumsuzlukla sahanın batı bölümünde Üst Kretase yaşlı konglomeralar gelir.
        Mağarabeli (Güney bölümü) demir madeni yaklaşık K-G yönlü fay boşluklarında dolomitli-kristalize kireçtaşları içerisinde yer almaktadır.
        Hanyeri Demir Madeni daha çok-mercekler halinde dolomitli  kireçtaşları içerisinde bulunmaktadır.
        Cevher genel olarak hidrotermal metasomatik olarak oluşmuş olup, uygun ortamlara yerleşmiştir.
        Primer cevher minerali siderit olup az miktarda da hematit izlenmiştir. Daha sonra sideritin oksitlenmesi sonucu ikincil olarak limonit ve götit oluşmuştur.
        Karakızoluğu Demir Madeni'nde 1983-1984 yıllarında 0.5 km2'lik alanın 1/1000 ölçekli topoğrafik ve detay jeoloji haritası ile toplam uzunluğu 572.90 m olan 10 adet sondaj yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Karakızoluğu Demir Madeni'nde MTA Ruhsatı (AR: 31544) içinde ortalama ağırlıklı tenörü % 53.47 Fe, % 3.07 SiO2, % 0.95 Al2O3 ve % 1.15 MnO tenörlü toplam 269.155 ton görünür. AR: 5918 (Özel ruhsat) no'lu ruhsat sahasında 235.133 ton görünür + muhtemel rezerv saptanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7635
Rapor Adı KAYSERİ-ADANA YAHYALI,DELİ ALİ UŞAĞI, KARAKIZ OĞLU, FEKE,MANSURLU,KARAKIZOLUĞU GEDİĞİ,MAĞARABELİ (GÜNEY BÖLÜM), HANYERİ DEMİR MADENİ JEOLOJİ VE REZERV RAPORU
Konu DEMİR
Yer - Konum KAYSERİ-ADANA TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1985
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar LEVENT BAKIRDAĞ MEHMET ŞAHİN

KAYSERİ-ADANA YAHYALI,DELİ ALİ UŞAĞI, KARAKIZ OĞLU, FEKE,MANSURLU,KARAKIZOLUĞU GEDİĞİ,MAĞARABELİ (GÜNEY BÖLÜM), HANYERİ DEMİR MADENİ JEOLOJİ VE REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07635
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 778,29TL


Etiketler: ADANA, DEMİR, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7635