• KOŞAL DEMİR YATAĞI (BİNGÖL-GENÇ-AVNİK) FİZİBİLİTE ETÜDÜ

ÖZET
      Bingöl-Genç-Avnik Yöresi'ndeki Demir Zuhurları eskiden beri bilinmektedir. Çeşitli tarihlerde bölgeye giden çok sayıdaki araştırmacı buradaki zuhurlar üzerinde çalışmalarını sürdürmüştür. Sahada gerçekleştirilen jeolojik, jeofiziksel etütler ve yarma, sondaj çalışmaları ile alınan numuneler üzerinde MTA Laboratuvarları'nda yapılan kimyasal ve mineralojik analizler, cevher zenginleştirme tenör ve yoğunluk tayin testleri raporun ilgili bölümlerinde özetlenmiştir.
      Sahada yer alan 9 zuhur içinde demir tenörü ve rezerv açısından sadece Koşal Yatağı önemlidir. Yatağın ortalama tenörü Fe % 43.66, Rezervi: 39 x 106 ton'dur. Diğer yataklar önemli bir rezerve sahip olmadıkları gibi bazıları tenör açısından da oldukça fakirdirler. Bu fizibilite çalışmasında Koşal Yatağı ele alınmış burada kurulacak maden işletme cevher zenginleştirme ve peletleme tesislerinin mali yönden rantabl olup olmayacağı konusu incelenmiştir. Hesaplarda 1983 yılı Ağustos ayı fiyatları baz alınmıştır (1 US dolar = 235.77 TL).
       Piyasa etüdü bölümünde demir cevheri hakkında bilgi verildikten ve demir çeliğin önemi vurgulandıktan sonra dünyadaki cevher rezervleri, üretimi ticareti, fiyatları ve beklenen gelişmeler özetlenmiştir. Bu bölümde ayrıca Türkiye Demir Cevheri Rezervleri, üretim, tüketim ve maliyetleri ile yurtiçindeki dağıtımı konularında bilgi verilmiştir.
       Altyapı başlığı altında yöresel şartlar, sosyo ekonomik şartlar belirtilmiş, tesisler ve sosyal site için arsa seçilmiş, altyapı yatırım konuları incelenerek yatırım tutarı ve yıllık işletme giderleri saptanmıştır. Hesapla bulunan yatırım tutarı 6.573.888.000 TL tam kapasitede yıllık işletme gideri 413.761.000 TL'dır.
       Jeoloji ve rezerv kısmında yatağın jeolojisi, mineralojik ve kimyasal yapısı, rezervi açıklanmış, jeolojik çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gereken yatırım tutarı ve yıllık işletme gideri hesaplanmıştır. Yatırım tutarı 154.107.000 TL., yıllık işletme gideri 17.484.000 TL. olarak bulunmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7611
Rapor Adı KOŞAL DEMİR YATAĞI (BİNGÖL-GENÇ-AVNİK) FİZİBİLİTE ETÜDÜ
Konu DEMİR YATAĞI FİZİBİLİTE ETÜDÜ
Yer - Konum BİNGÖL KOŞAL-AVNİK-GENÇ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1984
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar COŞKUN KARABEL

KOŞAL DEMİR YATAĞI (BİNGÖL-GENÇ-AVNİK) FİZİBİLİTE ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07611
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 418,28TL


Etiketler: AVNİK, BİNGÖL, DEMİR, FİZİBİLİTE, GENÇ, KOŞAL, 7611