• DİKİLİ-ÇANDARLI-BERGAMA (İZMİR) VE AYVALIK-EDREMİT-KORUCU (BALIKESİR) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE MAGMATİK KAYAÇLARIN PETROLOJİ

1. ÖZET
        Batı Anadolu'da, İzmir İli'ne bağlı Dikili-Çandarlı-Bergama İlçe Merkezleri çevresi ile Balıkesir İli'ne bağlı Edremit ve Korucu İlçe Merkezleri arasındaki alanda yüzeyleyen Tersiyer yaşlı çökel ve magmatik kayaçlarda yapılan stratigrafik araştırma sonuçları verilmiş ve magmatik kayaçlardaki petrolojik incelemelerin ışığında, plaka tektoniği açısından kökensel yorumları yapılmıştır. İnceleme alanında temel kaya birimleri üzerinde yer alan, olasılı Paleosen-Eosen yaşlı Bağburun Formasyonu Volkanikleri ile başlayan Tersiyer Eybek ve Kozak Plütonları ile süregelmekte, daha sonra Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Hallaçlar Formasyonu volkanikleri, Alt Miyosen yaşlı Dedetepe Formasyonu Volkanikleri, Orta-Üst Miyosen yaşlı Yuntdağ Volkanitleri izlenmektedir. Bu arada, Orta Miyosen yaşlı Ballıca Formasyonu, Orta Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı Soma Formasyonu Çökelleri ile Alt Pliyosen yaşlı Rahmanlar Aglomerası'na ilişkin karasal ortam ürünü çökeller, magmatik kayaçlara eşlik etmektedirler.
        Olasılı Üst Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı Maden adası Monzoniti ve Alibey Bazaltı ile alkalen nitelik kazanan magmatizma, daha sonra Pliyo-Kuvaterner yaşlı Dededağ Bazaltları ile sona ermektedir.
        Bölgesel jeotektonik evrim ve petrokimyasal özellikleri göz önüne alındığında, Bağburun Formasyonu Volkanikleri'nin bir yitim sonu ürünü olup yay volkanizması grubuna, daha sonra oluşan Hallaçlar, Dedetepe ve Yuntdağ Volkanitleri'nin kıta kabuğu kalınlaşması sonucu anateksi ile oluşmuş kıta içi volkanitleri grubuna, en son oluşan Alibey ve Dededağ Bazaltları'nın ise ilksel manto ve kabuk karışımından meydana gelen melez bir volkanizma grubuna ait oldukları belirlenmektedir. Bu arada, Eybek ve Kozak Plütonları'nın; Hallaçlar-Dedepete-Yuntdağ Volkanitleri ile, Maden Adası monzonitinin ise Alibey ve Dededağ Bazaltları ile eş kökende olduğunu öne sürmek geçerlilik kazanmaktadır. Başlangıçta kalkalkalen nitelikte olan volkanizma, zamanla giderek şoşonitik özellikler kazanmış ve sonuçta, ilksel manto ürünü, alkali ürünler oluşturmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7600
Rapor Adı DİKİLİ-ÇANDARLI-BERGAMA (İZMİR) VE AYVALIK-EDREMİT-KORUCU (BALIKESİR) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE MAGMATİK KAYAÇLARIN PETROLOJİ
Konu DİKİLİ-ÇANDARLI-BERGAMA (İZMİR) VE AYVALIK-EDREMİT-KORUCU (BALIKESİR) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE MAGMATİK KAYAÇLARIN PETROLOJİ
Yer - Konum DİKİLİ-BERGAMA (İZMİR) İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1984
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET TÜRKECAN BÜLENT CAN DR. ALİ ÇEVİKBAŞ DR.TUNCAY ERCAN ERDOĞDU GÜNAY MERAL ERKAN MÜSLİM ATEŞ

DİKİLİ-ÇANDARLI-BERGAMA (İZMİR) VE AYVALIK-EDREMİT-KORUCU (BALIKESİR) YÖRELERİNİN JEOLOJİSİ VE MAGMATİK KAYAÇLARIN PETROLOJİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07600
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 464,23TL


Etiketler: BALIKESİR JEOLOJİ, BALIKESİR PETROLOJİ, BAZALT, BERGAMA, DİKİLİ, GRANİT, GRANODİYORİT, İZMİR, İZMİR JEOLOJİ, İZMİR PETROLOJİ, 7600