• MANİSA SALİHLİ DİBEK DAĞI VE ÇEVRESİ METALİK MADENLER PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
       
Salihli Dibekdağı ve çevresinde yapılan demir etütleri ihbar etüdü şeklinde başlatılmış, hava anomalilerinden de esinlenerek devam edilmiştir. Etüt sahasının temel birimlerini kristalin Menderes Masifi Metamorfitleri oluşturmaktadır. Gözlü gnays, gnays, kuvarsit, şistler, kristalin kireçtaşları istiflenmesi vardır. Bunları serpantinitler takip etmekte, şistlerin serpantinitin dokanağında aktinolit-fels teşekkülü vardır. Daha sonra Neojen detritikleri ve kireçtaşları ile bazalt örtü devam etmektedir. Kuvaterner Formasyonları lav akıntısı şeklindeki bazalt ve bazalt cürufları ile yamaç molazları ve alüvyon birikintileridir.
        Sahanın yapısını oluşturan kıvrım tektoniği senklinal, antiklinal, isoklinal devrik kıvrımlar ve domlar şeklinde ortaya çıkmaktadır.
        Kırılma tektoniği Gediz Nehri boyunca, Salihli Ovası'nda graben teşekkülünü sağlamıştır. Filiz Tepe'de Neojen'in gnayslar üzerine bindirmesi de bu evre hareketlenmelerindendir.
        Sahada demir, titanyum, kuvars, kuvarsit, asbest, mika ve disten mineralizasyonları vardır. Demir zuhurlarının yataklarıma şekilleri şistler içinde adesecikler halinde olup kristalize kireçtaşları içinde replasman yataklar ve serpantinitler için de de dissemine manyetit yatakları şeklindedir. Özellikle serpantinitler üzerinde 4100 gamma'ya kadar ve Kula Bazaltları üzerinde 6000 gamma'ya kadar anomali tespit edilmiştir. Ancak sahada ekonomik bir konsantrasyona rastlanamamıştır.
        Titanyum mineralizasyonları aktinolit-fels içinde ilmenit ve titanit pegmatoit damarlarında rutil şeklindedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7550
Rapor Adı MANİSA SALİHLİ DİBEK DAĞI VE ÇEVRESİ METALİK MADENLER PROSPEKSİYON RAPORU
Konu METALİK MADEN PROSPEKSİYONU (SERPANTİN,MANYETİT,ASBEST,DEMİR MİNERALİZASYONU)
Yer - Konum MANİSA MANİSA-SALİHLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1982
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERSAN GÜVEN HASAN DURGUN

MANİSA SALİHLİ DİBEK DAĞI VE ÇEVRESİ METALİK MADENLER PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07550
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 239,20TL


Etiketler: AMFİBOL, ASBEST, MANİSA, MANYETİT, SALİHLİ, SERPANTİN, 7550