• ÇANKIRI İLİ KORGUN İLÇESİ KAYIİÇİ-HİCİP KÖYLERİ SAHASI LİNYİT RAPORU

ÖZET
       
Çalışma sahası Çankırı G 30-C2 Paftası'nda yer alan Çankırı İli Korgun İlçesi Kayıçivi-Hicip Köyleri civarını içine alır. Bu sahada linyit refrakter kil ile birlikte oluşmuştur.
        Üst Kretase yaşlı ofiyolitler ile Üst Miyosen yaşlı tüf ve aglomeraların tabanı oluşturduğu gölsel çanakta altta bentonitik killer, daha üstte refrakter killer-linyit oluşmuştur. Pliyosen yaşlı alüvyonal killer ile devam eder. Kuvaterner yaşlı yamaç molozu ve alüvyonlar bulunmaktadır.
        Çalışma sahasında Endüstriyel Hammaddeler Dairesi'nce 14 lokasyonda toplam 1427.70 m sondaj yapılmıştır. Yapılan sondajlardan 7 adedi linyit kesmiştir.
        Yapılan değerlendirmeler sonucu görünür+muhtemel+mümkün 6.6 milyon ton linyit rezervi tespit edilmiştir. Aynı sahada Endüstriyel Hammaddeler Dairesi'nce 54 milyon ton yüksek+orta refrakter kil varlığı belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7547
Rapor Adı ÇANKIRI İLİ KORGUN İLÇESİ KAYIİÇİ-HİCİP KÖYLERİ SAHASI LİNYİT RAPORU
Konu LİNYİT
Yer - Konum ÇANKIRI ÇANKIRI-KORGUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 18.06.1984
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FERİDUN BEKMEZCİ

ÇANKIRI İLİ KORGUN İLÇESİ KAYIİÇİ-HİCİP KÖYLERİ SAHASI LİNYİT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07547
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 63,19TL


Etiketler: ÇANKIRI, KORGUN, LİNYİT, 7547