• MARMARİS O 20-A,D PAFTALARI VE A2-A4-B1-B4-C1 PAFTALARINA AİT KISIMLARIN JEOLOJİ VE MANGANEZOKSİT YATAKLARI RAPORU

MARMARİS 0 20-a3d2 PAFTALARI VE a2, a4,b1, b4, c1 PAFTALARINA
AİT KISIMLARIN JEOLOJİ VE MANGANEZOKSİT YATAKLARI RAPORU

ÖZET
       
Güneybatı Anadolu Manganez Provensi içinde ele alınan Marmaris civarındaki manganez zuhurları içmeler (Gölenye) Köyü'nün güneybatısında, Dereyüzü Mahallesi Türkmen Tepe'de Karadağ Mahallesi güneyin'de ve Bayır Köyü-Türkmen Tepe'nin güney yamacındadır. Diğer manganez mineralizasyonları Armutalanı Köyü'nün kuzey ve batısında, Turgut Köyü'nün Kuzeyinde ve diğer radyolaritli sahrelerin bazı kısımlarında görülmektedir. Bütün bu mineralizasyonlardan önemli olanlar içmeler (Gölenye) zuhurları ve Dereyüzü-Türkmen Tepe zuhurları ile Bayır Köyü-Türkmen Tepe zuhurlarıdır.
        Etüt sahasının litolojik birimleri yaşlıdan gence doğru paragnays, muskovit şist, kuvarsitler, mermer, masif kireçtaşı, ve masif kireçtaşlarından türeyen dolomit, silis bantlı plaket kireçtaşı, radyolarit, manganez oksit çökelleri ultrabazik kayaçlar, diyabaz, spilit, fliş, hidrotermal manganez oksit damarları, yamaç molozları ve breşleri, alüvyon ile kıyı plaserleridir.
        Tektonizma; kırılma ve yarılma tektoniği halinde çok, kıvrım tektoniği halinde çok daha az belirgindir. Fay tektoniği ters faylar halinde özellikle yaşlı formasyonlarda görülmektedir.
        Genç formasyonları etkileyen kırık tektoniği daha çok gravite faylarını vermektedir. Yaşlı sahrelerde görülen ters faylar kuzeybatıdan gelen bir itilme ile muhtelif formasyonları birbirleri üstüne bindirmiştir. Nitekim silis bantlı plaket kireçtaşlarının radyolaritlere bindirmesi böyle bir hareketin neticesidir. Gravite fayları daha çok fliş formasyonları ile daha yaşlı birimlerin dokanağında ve fliş içinde görülmektedir.
        Kıvrım tektoniği, kendini sürüme kıvrımlarında göstermektedir. Gerek silis bantlı plaket kireçtaşları ve gerekse radyolaritlerin bazı kısımlarında görülmektedir. Bu tür yapı bindirme tektoniğine bağlı olduğu gibi plastik evrelerdeki ani blok kaymaları neticesi meydana gelen göçme yapı halinde de oluşmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7546
Rapor Adı MARMARİS O 20-A,D PAFTALARI VE A2-A4-B1-B4-C1 PAFTALARINA AİT KISIMLARIN JEOLOJİ VE MANGANEZOKSİT YATAKLARI RAPORU
Konu MANGANEZ OKSİT
Yer - Konum MUĞLA MUĞLA-MARMARİS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.08.1984
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HASAN DURGUN TUNCAY ANDİÇ

MARMARİS O 20-A,D PAFTALARI VE A2-A4-B1-B4-C1 PAFTALARINA AİT KISIMLARIN JEOLOJİ VE MANGANEZOKSİT YATAKLARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07546
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 301,56TL


Etiketler: MANGANEZ OKSİT, MARMARİS, MUĞLA, 7546