• BİNGÖL-GENÇ-KÜÇÜK GONAÇ (GMD:79888-AR:22265) APATİTLİ MANYETİT SAHASININ ETÜT RAPORU

1. ÖZET
     
Küçük Gonaç Sahası, Bitlis Masifi içinde yer alıp, Elazığ K44-c1 ve c4 Paftaları'nda, Bingöl İli-Genç İlçesi-Avnik (Gözertepe) çevresindedir.
        Sahadaki metamorfitler, Alt Birlik ve Üst Birlik kayaları olmak üzere ikiye ayrılırlar.
        Alt Birlik kayaları alttan üste doğru, amfibol gnays, albit gnays ve metavolkanitler olarak istiflenmişlerdir. Alt Birlik kayalarının yaşlarını çalışmacılar Pre-Kambriyen? olarak düşünmektedir (3).
        Üst Birlik kayalarından mika şistler, Alt Birlik kayası olan meta volkanitler üzerine diskordans olarak oturur. Mikaşistlerinin yaşının Silür?-Devon? olabileceği söylenmektedir (4-14).
        Granitoidler şistozitik görünümlü olup, mağmatik kenar zonları ihtiva eder. Yaşının Devoniyen? olduğu düşünülmektekidir (4).
        Apatitli-manyetit cevherleşmesi bantlı, dissemine (saçılmış), ağsal (stockwork) ve masif-bantsız karakterdedir. Cevherleşme amfibol gnayslar içindedir. Gang kayaçları albit gnays ile granitoid de olabilmektedir. Cevherin oluşumunu volkano-sedimanter olarak düşünmekteyiz (3-5-9-12).
        Çalışma alanında Hersiniyen-Kaledoniyen ve Alpin  Orojenez etkileri görülür. Alpin Orojenezi birimleri  KD-GB  yönünde etkileyip, KD'ya doğru dalımlı ve  eğimlidir. Bakışımlı kıvrımlar oluştururlar (Ek 6).
        Bu çalışmalar neticesinde sahada 4.902.958 ton görünür rezerv olup, ortalama Fe3O4 tenörü % 59.42-P2O5 tenörü % 3.71'dir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7519
Rapor Adı BİNGÖL-GENÇ-KÜÇÜK GONAÇ (GMD:79888-AR:22265) APATİTLİ MANYETİT SAHASININ ETÜT RAPORU
Konu APATİTLİ MANYETİT
Yer - Konum BİNGÖL BİNGÖL-GENÇ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1984
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar D.İ. ÖNENÇ

BİNGÖL-GENÇ-KÜÇÜK GONAÇ (GMD:79888-AR:22265) APATİTLİ MANYETİT SAHASININ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07519
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 182,14TL


Etiketler: APATİT, BİNGÖL, GENÇ, MANYETİT, 7519