• ANKARA-BEYPAZARI TRONA YATAĞI 1983 ÇALIŞMALARI ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Özet
        Trona, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olarak bulunabilendir. Fakat yine de tabiatta trona yataklarını bulmak zor araştırmalardan biridir. Zira trona çok kolay eridiği için tabiatta hiç mostra vermemekte ve bu özelliği yönünden de sadece geniş yayılım alanı olan genç Tersiyer havzalarında bulunabilmektedir. Oluşumu çok özel şartlar gerektiren trona yataklanmaları, geniş alan kaplayan Tersiyer havzalarında bulunabilmesi çok zor olmakta ve başka amaçla yapılan arama çalışmalarında tesadüfen ortaya çıkmaktadır.

  Ülkemizde bulunan Beypazarı Trona Yatağı 1979 yılında yapılan kömür arama çalışmalarında tespit edilmiş ve 1981 yılından sonra başlayan sondajlı aramalarla ortaya çıkarılmıştır. Bugüne kadar havzada yapılan çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:
  1. Raporun konusu olan yatakta bugüne kadar 18.000 m civarında 46 arama ve rezerv sondajı yapılmıştır,
  2. Yataklanmanın yayılım alanı 1983 senesi sonunda aşağı yukarı sınırlanmış durumdadır. Kuzeyden Çakıloba, güneyden Zaviye Köyleri ile doğudan Elmabeli Dere ve batıdan ise Arıseki Tepe ile sınırlanmış olan yataklanma yaklaşık 8 km2'lik bir alanda yayılım göstermekte ve Ankara İli, Beypazarı İlçesi'nin 15 km NW yer almaktadır,
  3. Trona Yatağı, Beypazarı çevresinde Neojen havzasındaki, Miosen formasyonlarının içindeki bitümlü serilerde yer almakta olup, tronalı zon kalınlığı 10 ile 130 m arasında değişmektedir,
  4. 1983 yılı çalışmalarında yatağın işletme yöntemini tayin için jeoteknik çalışmalarda başlatılmıştır. Yıl içinde yapılan jeoteknik sondajlarının laboratuvar testleri halen devam etmekte olduğundan, işletme yöntemini tespit ile ilgili somut veriler halen alınamamıştır. Ancak yapılan literatür araştırmalarından, yatağın jeolojik yönden Amerika'daki Wyoming trona yatağı ile büyük benzerlik gösterdiğidir. Bu nedenle raporda Wyoming'te uygulanan madencilik yöntemlerinden (Oda-topuk, Uzun Ayak ve çözelti madenciliği) örnekler seçilerek olasılı işletme yöntemleri incelenmiştir. Yatakta örtü kalınlığının büyük olması açık işletme olanaklarını elverişli kılmamaktadır,
  5. 1984-1985 senesinde bitirilmesi muhtemel olan işletme projesi için temel teşkil edecek hidrojeoloji etütlerine de 1983 senesinde başlanmış olup bu değerlendirmelere ait bilgilere de bu raporda yer verilmiştir. 1983 senesinde bu amaçla yapılan 1 sondajın yanında trona sondajlarınndaki yer altı su seviyelerine ait ölçüler yapılmış ve 1984 yılında da programa konan 2000 m'lik hidrojeoloji sondajı ile bu çalışmalar sürdürülecektir,
  6. 1984 yılı çalışmalarında, yatağın somutlaşan yayılım alanındaki rezerv görünür hale sokulmaya çalışılacak olup, bunun dışında Beypazarı Karasal Neojen Havzası'nda 3 adet istikşaf sondajı programlanmıştır. Bu sondajlar ile havzanın değişik yerlerindeki trona yataklanmalarının olup olmadığı araştırılacaktır.
  7. Rezerv hesaplamaları poligon yöntemine göre yapılmıştır. Rezerv hesaplamalarına 0980 metrenin altındaki trona seviyeleri katılmamıştır.
  Tüm sahada poligon yöntemine göre yapılan hesaplamalardan sonra saf trona rezervi; Görünür 128.006.764 ton, Muhtemel 50.080.184 ton olmak üzere toplam rezerv 178.086.948 ton olarak hesaplanmıştır. 1984 senesinde yapılacak sondajlarla görünür rezervin, toplam rezerve yaklaşması sağlanacaktır.
Rapor Özellikleri
Rapor No 7518
Rapor Adı ANKARA-BEYPAZARI TRONA YATAĞI 1983 ÇALIŞMALARI ARA DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu TRONA
Yer - Konum ANKARA ANKARA-BEYPAZARI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1984
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar -

ANKARA-BEYPAZARI TRONA YATAĞI 1983 ÇALIŞMALARI ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07518
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.463,13TL


Etiketler: ANKARA, BEYPAZARI, SODA, TRONA, 7518