• KASTAMONU-TOSYA-KARAKÖY MANGANEZ CEVHERLEŞMESİ JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        Tosya-Karaköy manganez cevherleşme sahasında 1933 yazında yapılan detay etütler bu raporun kapsamındadır.
        Ultramafit kümülattan spilitik lavlara kadar eksiksiz bir istiften oluşan Elekdağı metaofiyoliti, üzerinde lav-çökel dizisi(Bekirli metamorfiti, Kunduz Metamorfiti, Kösedağı Metamorfiti, Gümüşoğlu Formasyonu), bir epi-ofiyolitik örtü (Akgöl Formasyonu),bir metamorfik melanj (Domuzdağı metamorfik karması-'ı) olasılıkla Doggerde tüketilip bitmiş Paleotetisin ürünleridir (Yılmaz, 1984).
        Bu birimler birbirleriyle içiçe olup, son derece karmaşık bir istif arz ederler. Bu karmaşıklık volkanik ve sedimanter birimlerin düşey ve yanal geçişli olmasındandır. Ayrıca metamorfizma ve tektonik etkinliklerin de rolü olmuştur.
        Karaköy manganez cevherleşmesi, Kösedağı Metamorfitlerinin lav-çökelleri arasında pelajik kireçtaşı içinde çört+cevherden oluşan bir formasyondur. Cevherleşmenin jenez verileri bu raporda tartışılmış olup eksalatif sedimanter kökenin alırlık kazandığı görülmüştür.
        Sahada 500 bin ton muhtemel rezervli % 23 Mn, % 9 Fe2O3 % 40 SiO2 tenörlü cevher olduğu hesaplanmıştır.
        Metalürjide doğrudan kullanılabilecek nitelikte cevher olmadığı; teknolojik deneylerde fiziksel yöntemlerle zenginleştirmenin mümkün görülmediği (Dalkılıçlar, E. Sözlü görüşme) belirlenmiştir.
        Aramaya ihtiyaç gösteren belirsizliklerin olmaması, fiziksel yöntemlerle cevherin zenginleştirilememesi nedeniyle bu sahada başka bir çalışma önerilmemekte, diğer cevherleşme sahalarını bütünleştirici etütlerin yararlı olacağı sonucuna varılmaktadır.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 7502
Rapor Adı KASTAMONU-TOSYA-KARAKÖY MANGANEZ CEVHERLEŞMESİ JEOLOJİ RAPORU
Konu MANGANEZ
Yer - Konum KASTAMONU KASTAMONU-TONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1984
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MURAT ÖZTÜRK ŞERİF YILMAZ

KASTAMONU-TOSYA-KARAKÖY MANGANEZ CEVHERLEŞMESİ JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07502
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 232,00TL


Etiketler: KASTAMONU, MANGANEZ, TONYA, 7502