• ÇANAKKALE-ÇAN-KARLIKÖY LİNYİT SAHASININ JEOLOJİSİ

ÇANAKKALE-ÇAN-KARLIKÖY LİNYİT SAHASININ JEOLOJİSİ

1. ÖZET
       
Çalışma sahası Çanakkale İli Çam İlçesi'nin Karlıköy, Yayaköy Karadağ ve Bahadırlı Köyleri çevresinde yaklaşık 30 km2'lik alanı kaplar.
        Sahada Oligosen yaşlı volkanikleri (Temel kayaları), Neojen yaşlı tüfitik kumtaşı, riyolit tüf, örtü aglomerası ve kireçtaşı, kum-çakıl-blok birimleri ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlar bulunmaktadır.
        Etüt sahasında Neojen içinde Üst Miyosen yaşlı ekonomik özellikte gölsel kömür oluşumları mevcuttur. Ayrıca bazılarının işletilmekte olduğu kaolin oluşumları da bulunmaktadır. Eldeki verilere göre sahada 5.596.574 ton (görünür+muhtemel) kömür rezervi saptanmıştır.
        Sahadaki sondajlı çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Üç adet sondajın yapılması tarafımızdan önerilmektedir. Bu sondajlar yapıldıktan sonra saha tekrar gözden geçirilmelidir.

2. GİRİŞ
       
Bu çalışma, MTA Enstitüsü Balıkesir Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çan Linyit Etüt Ekibi tarafından, 1983 yılında, Çan-Karlıköy (83-39d1), projesi adı altında gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları 20.07.1983-05.10.1983 tarihleri arasında yapılmıştır.
        Varlığı bilinen Çan-Karlıköy Linyit Sahası'nın 1/10.000 ölçekte jeolojik detay etüdünün yapılması ve stratigrafisinin çıkarılması çalışmalarımızın amacını oluşturmaktadır.
        Çalışma sahası Çanakkale İli Çan İlçesi'nin Karlıköy, Yayaköy, Bahadırlı ve Karadağ Köyleri çevresindedir.
        Çalışmalarımız sonucu sahada 30 km2'lik bir alanın 1/10.000 ölçekte detay etüdü gerçekleştirilmiştir.
        Çalışmalarımızda Çanakkale-H17-c3 paftasından pantoğrafya büyütülerek elde edilen 1/10.000 ölçekli topoğrafik haritadan faydalanılmıştır. Ancak açık işletme ocağı ve çevresindeki işletme nedeniyle oluşan topoğrafik değişiklikler yüzünden bir takım güçlüklerle karşılaşılmıştır.
        Arazinin topoğrafik değişiklik gösterdiği kesimlerde 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita kullanılmış, alınan değerler daha sonra 1/10.000 ölçekli haritaya aktarılmıştır.
        Çalışmayı C.BAYRAKTAR ve K.ÖZCAN'dan oluşan ekip bir vasıta ile gerçekleştirilmiştir.
        Kömür mostrasından alınan numunelerin palinolojik analizleri Nesrin TULU, kayaç numunelerinin petrografik analizleri ise Nevin ÖZELOĞULLARI tarafından merkez labaratuvarlarında yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7473
Rapor Adı ÇANAKKALE-ÇAN-KARLIKÖY LİNYİT SAHASININ JEOLOJİSİ
Konu LİNYİT
Yer - Konum ÇANAKKALE ÇANAKKALE-ÇAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar CEZMİ BAYRAKTAR KEMAL ÖZCAN

ÇANAKKALE-ÇAN-KARLIKÖY LİNYİT SAHASININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07473
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 192,34TL


Etiketler: ÇAN, ÇANAKKALE, LİNYİT, 7473