• TAVŞANLI-DOMANIÇ (KÜTAHYA) ÇEVRESINE AIT KROM PROSPEKSIYON RAPORU

I. ÖZET
       Çalışma sahası Kuzeybatı Anadolu peridotit birimi içinde olup, Kütahya İli'ne bağlı Tavşanlı-Domaniç İlçeleri arasındaki tavşanlı ultrabazik masifini kapsar (Şekil 1).
       Prospeksiyon alanındaki çalışmalar, 1983 yılı Mayıs Eylül ayları arasında tamamlanmıştır. 1/25.000 ölçekli Kütahya İ23-c1, c2 ve İ23-d1, d2, d3, d4 topografik paftalarından faydalanılarak, yaklaşık 500 km2'lik bir alanın krom prospeksiyonu yapılmıştır.
       Çalışma alanında hakim kayaç çeşidi harzburjit, dunit olup, yer yer diyabaz dayk kümelerine rastlanmaktadır. Bu kayaçlar üzerine volkano-sedimanter kayaçlar gelmektedir. Bunlar Neojen yaşlı birimler olup, yer yer Miosen yaşlı kömürlü seviyeler içerirler.
       Çalışma alanı içinde eskiden işletilmiş yarma ve ocaklar tespit edilmiş, krokileri çizilmiş, birbirleri ile olan ilişkileri ortaya konmaya çalışılarak, önemli olabilecek krom zuhurları tespit edilmiştir.
       Kromit tipleri bantlı, masif, dissemine ve az miktarda nodüllüdür. Bir yarma içinde her üç tipi de bir arada görmek mümkün olmaktadır. Krom zuhurları genellikle dağınık iç, uzanım ve kalınlıkları fazla değildir. Bölgenin oldukça fazla tektoniğe uğraması sonucu cevherler ezik bir görünüm kazanmış ve genç faylarla kesilmiştir.

II. GİRİŞ
       Türkiye krom sahalarının rezervleri ve krom yataklarının tenörleri tam olarak bilinememesi yüzünden dünya piyasalarında sağlıklı ve uzun vadeli bağlantılar yapılamamaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7472
Rapor Adı TAVŞANLI-DOMANIÇ (KÜTAHYA) ÇEVRESINE AIT KROM PROSPEKSIYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum KÜTAHYA TAVŞANLI-DOMANIÇ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MAHİR İZMİR

TAVŞANLI-DOMANIÇ (KÜTAHYA) ÇEVRESINE AIT KROM PROSPEKSIYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07472
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 237,00TL


Etiketler: DOMANİÇ, KROM, KÜTAHYA, PROSPEKSİYON, TAVŞANLI, 7472