• BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-MURDERE APATİTLİ MAGNETİT SAHASI JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        Çalışmamız-inceleme alanındaki apatitli magnetit cevherleşmesinin konumunu ve potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
        İnceleme alanında Bitlis Masifi'nin alt birliğini oluşturan kayaçlar temeli oluşturmaktadır. Bunun üzerine uyumsuzlukla Silüriyen yaşlı mikaşistler gelmektedir. Alt birlik kayaçları temelde gnayslarla (amfibol gnays) başlar, yukarıya doğru felsik metatüf metavolkanit ve mafik metavolkanit metaaglomera birimleri ile devam eder. Ancak inceleme alanında Avnik Granitoidi temeli oluşturmakta ve alt birliğe ait kayaçları yer yer asimile etmiş yer yer anklavlar halinde içine almıştır. Bu arada amfibol gnayslar içinde yer alan cevherleşme yer yer zenginleşmeler göstermiştir. İlksel konumu volkano sedimanter olan cevher anataksı granitleşmesinin etkisiyle masif bantlar halinde zenginleşmiş yer yer mobil duruma geçip yarık ve çatlaklar gibi basıncın serbestleştiği kesimler içine yerleşmiştir.
        Sahada tektonizma ileri derecede etkili olmuş yer yer faylanmalarla cevherde kopukluklar meydana gelmiştir. Belli bir zonda uzunca bir mercek oluşturan cevherleşme % 10.36 P2O5 ve % 20.38 tenörlerine sahip, 139.876.88 tonu görünür olmak üzere toplam 433 726.88 ton görünür+mümkün-muhtemel apatitli magnetit rezervi sunmaktadır.

1. GİRİŞ
        Avnik Yöresi'nde cevherleşme apatitli magnetit şeklindedir. Apatitin cevher olarak tanınmadığı geçmiş yıllarda çalışmalar sadece magnetite yönelik olarak 1935'lerde başlamış ve aralıklı olarak sürdürülmüştür. En son 1975'te çalışmalar MTA Enstitüsü'nde aralıksız olarak başlatılmış ve 1979 yılma kadar devam etmiştir. Demir açısından olumlu sonuçlar veren tüm sahalarda detay etütler yapılmış ve çalışmalar bir rapor haline getirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7447
Rapor Adı BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-MURDERE APATİTLİ MAGNETİT SAHASI JEOLOJİ RAPORU
Konu APATİTLİ MAGNETİT
Yer - Konum BİNGÖL BİNGÖL-GENÇ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ŞEFİK İMAMOĞLU

BİNGÖL-GENÇ-AVNİK-MURDERE APATİTLİ MAGNETİT SAHASI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07447
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 224,46TL


Etiketler: APATİT, APATİTLİ MAGNETİT, BİNGÖL, MAGNETİT, 7447