• SİVAS CELALLİ-GÜRVELİK DAĞI YOZYATAĞI ASBEST ARA RAPORU

1. ÖZET
        Etüt alanı Sivas İli'nin 90 km güneydoğusunda yar alır. Bölgenin en yaşlı litolojik birimleri Üst Kretase yaşlı Tecer Kireçtaşları ve magmatik kökenli serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlardır. Etüt alanındaki Paleosen, Gürlevik (Kireçtaşı) ve Yağmurlu Seki Formasyonu (çakıltaşı, kumtaşı, Kırmızı marn fasiyesinde çökelmiş tabakaları ile başlamaktadır. Eosen ise, Söğütlü Formasyonu (konglomera), Süloyurdu Üyesi (kumtaşı) ve Bozbel Formasyonu'ndan (kumtaşı, kireçtaşı, şeyl) ibaret fliş fasiyesindedir. Oligosen, Selimeye Formasyonu (kırmızı jips, kumtaşı şeyl) olarak isimlendirilir.
        Miyosen yaşlı Hefik Formasyonu (jips, kırmızı, kumtaşı kireçtaşı) serilerinden ibarettir. Kuvaterner, alüvyonla temsil edilmiştir.
        Etüt bölgesinin yarıdan fazla bir kısmını kapsayan ultrabazik masif, Erzincan-Sivas arasında uzanan büyük ofiyolit kuşağının ufak bir parçasıdır. Üst seviyelerde çeşitli litolojik birimler arasındaki stratigrafik ilişkiler karışık bir durum arz eder. Bunların üzerine gelen çok ezikli serpantinit içindeki köksüz gabro-diyabaz ve kırmızı marnlar kireçtaşları, yer yer serpantinit blokları tam bir renkli karışık (melanj) meydana getirmiştir. Bu durum tektonik olaylar sırasında meydana gelmiştir.
        Etüt alanının güneyindeki arazinin çoğunu kapsayan ultrabazik masifin ana kayacını serpantinleşmiş peridotitler teşkil eder. Dünite, masifin derin zonlarında rastlanır. Yukarıda, pyroksenit damarcıkları dikkati çeker. Çok sayıda koyu renkli diyabaz damarları masifin üst zonlarında gözlenmiştir.
        Ultrabazik serpantinitlerin diğer kayaçlarla kontaktlarında ısı etkisi ile meydana gelmiş metamorfizma belirtileri görülememiştir. Etüt alanındaki Eosen flişlerinden yaşlı serpantinitler de mikrodiyabazların Eosen flişlerinden yaşlı, serpantinitlerde mikrodiyorit damarları ile kesilmiş olduğundan bunların yaşı Üst Kretase'ye rastlar, alt yaş sınırını gösteren kesin jeolojik deliller bulunamamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7441
Rapor Adı SİVAS CELALLİ-GÜRVELİK DAĞI YOZYATAĞI ASBEST ARA RAPORU
Konu ASBEST
Yer - Konum SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.1980
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ADNAN ATİLLA

SİVAS CELALLİ-GÜRVELİK DAĞI YOZYATAĞI ASBEST ARA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07441
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 203,63TL


Etiketler: ASBEST, CELALLİ, GÜRVELİK DAĞI, SİVAS, 7441