• İZMİR İLİ TİRE TORBALI,SELÇUK İLÇELERİ YÖRESİNDEKİ MERMER SAHALARININ ETÜT RAPORU

İZMİR İLİ TİRE-TORBALI-SELÇUK İLÇELERİ YÖRESİNDEKİ MERMER SAHALARININ ETÜT RAPORU

1. ÖZET
       
Bu incelemede İzmir İli'nin Tire-Torbalı, Selçuk İlçeleri arasındaki kesimde 1/25.000 ölçekli haritalar ile arama çalışmaları yapılarak elverişli olan mermer sahaları belirlenmiş, ikinci aşamada önemli görülen mermer mostralarının detay ve ayrıntılı jeolojileri ve ekonomik açıdan değerlendirmeleri sunulmuştur.
        Ayrıntılı çalışmalar, 1/5000 ölçekli eğirili topografya haritaları üzerinde yürütülmüştür. Kaya stratigrafi birim ayırdıyla yapılan incelemelerde daha da detaya inilerek, mermerler renklerine ve kristal boyutlarına göre sınıflandırılarak jeoloji haritaları yapılmıştır.
        Önemli görülen mermer mostraları Tire İlçesi, Ayaklıkırı Köyü yakınlarında Zeytin T. Taş T. Selçuk ve Torbalı İlçeleri arasında Tulumdağ, Topalak Burun, Füsun T. Şükrübeş Çiftliği, Mandıralık Gölü Mevki'nde ve Alabenlidağ dolaylarındadır. Çalışma alanı Küçük Menderes grabeni içerisinde yer alır. Sözkonusu mermer mostraları alüvyon düzlüğünde belirgin yükseltiler halindedir. Doğu-Batı yönünde uzanan faylar morfolojik yapıyı oldukça etkilemiştir. Faylanmanın etkilerine rağmen birçok kesimde morfolojik eğimler fazla olmayıp mermer işletmeciliği açısından uygun görülmektedir.
        Etüt sahasında temeli metamorfik şist serileri oluşturur. Şistler içerisinde mermer mercekleri ve üste de uyumlu olarak dolomitli kireçtaşları ve mermerler bulunur.
        Elverişli görülen mermer sahalarında beyaz, kirli beyaz, gri, mavi, dumanlı, gri bandlı beyaz, gri renkli beyaz renkler gözlenmiştir. Genellikle mermerler orta ve küçük kristallidirler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7439
Rapor Adı İZMİR İLİ TİRE TORBALI,SELÇUK İLÇELERİ YÖRESİNDEKİ MERMER SAHALARININ ETÜT RAPORU
Konu MERMER
Yer - Konum İZMİR İZMİR-TİRE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1982
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BAHTİYAR EREN SÜLEYMAN EMRE

İZMİR İLİ TİRE TORBALI,SELÇUK İLÇELERİ YÖRESİNDEKİ MERMER SAHALARININ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07439
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 187,41TL


Etiketler: İZMİR, MERMER, TİRE, 7439