• ANKARA İLİ GÜDÜL İLÇESİ GÜZELÇİFTLİK VE ÇELTİKÇİ İLÇELERİ POMZA VE PERLİT ETÜT RAPORU

ÖZET
        İmar ve İskan Bakanlığınca hafif yapı taşı olanaklarının saplama amacı ile Ankara'nın NNW'sındaki Güdül ve Çeltikçi Yöresi incelenmiştir.
        Çalışılan sahada temeli andezitik, bazik aglomera ve tüfler oluşturmakta, oldukça geniş bir yayılım göstermektedirler. Başlangıçta andezitik ve bazik olan volkanizma daha sonra asidik bir nitelik kazanarak perlitsi riyolitlere değin değişiklik göstermektedir. Bu yörede süreklilik gösteren volkanizma en son ürün olan bazik aglomera ve bazaltlarla son bulmaktadır.
        Volkanizmanın uzun bir süre duraklaması sonucu yörede Neojen'e ait (Büyük bir olasılıkla Üst Miosen ) tortul çökeller (marn-kil-pomzalı tüf ve tüffit serileri gelişmiştir). Bu çökelim sırasında patlamalı etkinlikli volkanik faaliyetler olmuşsa da sedimantasyonu fazla etkilememiştir. Pomzalı tüflerin oluşumu da bu araya rastlamakta, daha sonra çökelim Pliyosen konglomera, kumtaşı ve killerle son bulmaktadır. Güdül-Güzel Çiftlik, Büyük Turanlı ve Çeltikçi Yöreleri'nde yapılan hafif yapı malzemesi etütlerinde standartlara uygun kullanılabilir nitelikte pomzalı tüf zuhurları saptanmıştır. Güdül-Güzel çiftlik ve Büyük Turanlı kesimindeki pomzalı tüflerin toplam görünür-muhtemel rezervi 4.723.405 m3'tür. Çeltikçi Yöresi'nde yapılan ön çalışmalar da ise muhtemel rezerv 100.000.000 m3'tür. Çeltikçi Yöresi ve Kirmir Çayı'nın daha kuzeyi için ek bir ayrıntılı jeoloji çalışması yapılmasında yarar vardır.
        İnceleme sahasındaki perlit zuhurları ekonomik görülmediği ve istenen standartlara uymadığından bu zuhurlar için ayrıca ek bir çalışma ön görülmemektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7434
Rapor Adı ANKARA İLİ GÜDÜL İLÇESİ GÜZELÇİFTLİK VE ÇELTİKÇİ İLÇELERİ POMZA VE PERLİT ETÜT RAPORU
Konu POMZA-PERLİT
Yer - Konum ANKARA ANKARA-GÜDÜL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1982
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AYNUR ÖZGÜL

ANKARA İLİ GÜDÜL İLÇESİ GÜZELÇİFTLİK VE ÇELTİKÇİ İLÇELERİ POMZA VE PERLİT ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07434
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 294,15TL


Etiketler: ANKARA, GÜDÜL, PERLİT, POMZA, 7434