• ARTVİN-KAFKASÖR SAHASI BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI POLARİZASYON (IP) ETÜTÜ

ARTVİN-KAFKASÖR SAHASI BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI
İNDÜKLENMİŞ POLARİZASYON (IP) ETÜDÜ

ÖZET
       
Artvin İli'nin güneybatısında bulunan Kafkasör Mevki'inde, bölgesel jeolojik harita alımı ve prospeksiyon çalışmaları sırasında belirlenmiş bulunan cevherleşme sahasında, 1982 yılında yapılan 1/2.000 ölçekli jeolojik harita alımı sonucunda saptanan cevherli zonun uzanımını ve derine doğru dalımını tespit etmek amacı ile jeofizik (IP) etüdü yapılması önerilmiştir.
        Sahada jeofizik (IP) çalışmaları 1983 yılı Haziran-Eylül aylarında yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda sahada mostra veren masif cevher kütlesinin uzanımı ve dalımı saptanmış ve ayrıca sülfürlü cevher ile deneştirebileceğimiz, jeolojik olarak da ümitli görülen anomali alanları tespit edilmiştir.
        Çalışmalar sonucunda saptanan anomali alanlarının yoklanması amacı ile dört adet mekanik sondaj önerilmiştir.
1. GİRİŞ
1.1 Çalışma Amacı

        Artvin İli, Kafkasör Mevki'inde, masif cevherli zonun yayılımını belirleyebilmek amacına yönelik IP yöntemi ile jeofizik çalışmalar yapılması amaçlanmıştır.
        İşyerimiz 1/03.0.01.01.00 Proje Numarası, 83-11 b Özel Kod 3.1993.005486.16. 01 SSK İşyeri No'ları ile çalışmalarını sürdürmüştür.
1.2 Çalışma Alanı
        Etüt edilen saha; 1/25.000 ölçekli Artvin-F47C1 Paftası'nda aşağıda verilen köşe koordinatlarıyla sınırlanmış, yaklaşık 1.5 km'lik bir yüzeyi kaplamaktadır:

Rapor Özellikleri
Rapor No 7433
Rapor Adı ARTVİN-KAFKASÖR SAHASI BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI POLARİZASYON (IP) ETÜTÜ
Konu ARTVİN-KAFKASÖR SAHASI BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI POLARİZASYON (IP) ETÜTÜ
Yer - Konum ARTVİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1984
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ASIM ÖZMEN

ARTVİN-KAFKASÖR SAHASI BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI POLARİZASYON (IP) ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07433
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 182,18TL


Etiketler: ARTVİN, BAKIR, ÇİNKO, IP ETÜTÜ, İNDÜKLENMİŞ POLARİZASYON, KURŞUN, 7433