• ÇANAKKALE BOĞAZI DOĞUSU-MARMARA DENİZİ GÜNEYİ-BANDIRMA-BALIKESİR-EDREMİT VE EGE DENİZİ ARASINDAKİ ALANIN JEOLOJİSİ VE KOMPİLASYONU

ÖZ

        Çalışma alanında Paleozoyik veya muhtemelen daha yaşlı migmatitler temeli oluşturur. Üzerine almandin-amfibolit faseyesindeki gnayslar gelir. Yeşil şist fasiyesindeki şistlerle devam eden seri kristalize Permiyen yaşlı kireçtaşları sona ermektedir.
        Bu birimlerin üzerine, Permiyen ve Karbonifer yaşlı kireçtaşı bloklarını içeren spilit ve detritiklerden oluşan Alt-Orta-Üst Triyas yaşlı birim gelmektedir. Bunları, temele ait çakılları bolca içeren konglomera ile Alt Jura diskordan olarak örter. Daha üstte Jura-Alt Kretase Üst Kretase karbonat fasiyesinde bir devamlılık gösterir.
        Genellikle bazik ve ultrabazik kayaçlardan oluşmuş ve değişik yaşta kireçtaşı blokları içeren Üst Kretase (Senoniyen) yaşlı melanj, daha eski birimler üzerine itilmişlerdir.
        Tersiyer yaşlı birimler denizel ve karasal çökellerle, değişik kompozisyondaki mağma kayalarından oluşur. Eosen öncesi granit yerleşimi olmuştur. Andezit, dasit, bazalt türündeki volkanik kayaçlar Eosenden başlıyarak çökel kayalarla ardalanmalı veya karasal yayılımlar halinde gözlenir.
        Çalışma alanındaki metamorfizma ve mağmatik olaylar muhtemelen Hersiniyen ve Alpin orojenezlerine bağlı olarak gelişmişlerdir. Bölgeyi etkilemiş olan metamorfizma, daha çok, yüksek ve alçak dereceli rejyonal ve termodinamik türdedir. Bölgede kurşun, demir, kömür, kaolen, kuvars gibi oluşumlar mevcut olup bunların ekonomik olanların birçoğu işletilmektedir

Rapor Özellikleri
Rapor No 7430
Rapor Adı ÇANAKKALE BOĞAZI DOĞUSU-MARMARA DENİZİ GÜNEYİ-BANDIRMA-BALIKESİR-EDREMİT VE EGE DENİZİ ARASINDAKİ ALANIN JEOLOJİSİ VE KOMPİLASYONU
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum BALIKESİR ÇANAKKALE ÇANAKKALE BOĞAZI DOĞUSU EDREMİT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1984
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERDEM ERGÜL FERİT AKÇAÖREN M. ZİYA GÖZLER ŞÜKRÜ ACAR ŞÜKRÜ GENÇ UMUR AKAT

ÇANAKKALE BOĞAZI DOĞUSU-MARMARA DENİZİ GÜNEYİ-BANDIRMA-BALIKESİR-EDREMİT VE EGE DENİZİ ARASINDAKİ ALANIN JEOLOJİSİ VE KOMPİLASYONU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07430
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.073,07TL


Etiketler: BANDIRMA, BİGA, DEMİR, EDREMİT, EGE, H16, H17, H18, H19, İ16, İ17, İ18, JURA, KAOLEN, KAZDAĞI, KÖMÜR, KURŞUN, KUVARS, MARMARA, OFİYOLİT, PALEOZOYİK, PALEZOYİK, PERMİYEN, SPİLİT, TRİYAS, 7430