• BİTLİS-ÜNALDI-MEŞE SIRTI,ÖKÜZ YATAĞI APATİT-MANYETİT CEVHERLEŞMELERİNİN JEOLOJİK ETÜT VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. ÖZET
       
Çalışma alanı; Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde yaklaşık Bitlis'e 20 km güneybatı uzaklıkta Meşe Sırtı ve 25 km güney-güneybatı uzaklıkta Ünaldı-Öküzyatağı civarındadır. Rapor bu bahalar ve civarında yapılan 1982 yılı arazi çalışmalarının, daha eski etütler ile deneştirilerek bu sahaların apatitmi Manyetit yönünden değerlendirilmesi amacını taşır.
        Çalışma alanındaki en yaşlıdan gence doğru kaya birimleri; bantlı (amfibollü) gnays, amfibolit, apatit-manyetit cevher birimi, bunları kesen orta gnayslar, genç bazaltlar ve yamaç molozu ile alüvyonlardır.
        Apatit-manyetit cevher birimi; bantlı gnays içinde bir üyedir. Cevherleşme tavan ve tabanında genellikle amfibolitler izlenir. Ancak bütün amfibolitli seviyeler cevherli değildir. Bu cevherli seviyeler; Meşe Sırtı Sahası'nda K15-25 D doğrultulu 60-70 KB'ya eğimli ve 10-15°G ile GB'ya dalımlıdır. Öküzyatağı Sahası'nda ise; mostralar KD-GB doğrultulu, ortalama 40° GD eğimli ve yaklaşık 20 GB dalımlıdır. Cevher bantları mm-dm boylarında olup düşey ve yanal olarak aktinolit, apatit, manyetit ve plajioklas değişimleri görülür. Cevhere (apatit-manyetit) eşlik eden gang mineralleri hornblend, aktinolit, diyopsit, albit, epidot, biotit, klorit, rutil, sfen, ilmenit, granat, allanit, kuvars ve zirkondur.
        Cevher oluşumu ve kökeni (jenezi); volkano sedimanter oluşumlu bantlı cevher türleridir. Filon türü cevherler ise pegmatit oluşumlu olarak kabul edilmiştir.
        Meşe Sırtı Sahası'nda; toplam 14-52.85 m 12 adet yer üstü sondajı, toplam 102.50 m, 2 adet yer altı sondajı ve toplam 561.80 m, 5 adet galeri yapılmıştır.
        Öküz Yatağı'nda ise; toplam 258.35 m, 2 adet yerüstü sondajı ile 98.72 m, 1 adet galeri yapılmıştır.Rezerv ve tenör hesabı çalışmaları,kesit metodu ile yapılmış olup,Meşe Sırtı Sahası'nda ortalama %15.41 Fe,%4.40 P2O5 tenörlü 2.6 x 106 ton görünür-muhtemel rezerv ve Öküz Yatağı Sahası'nda ise % 15.60 Fe, % 2.77 P2O5 tenörlü 0.5 x 106 ton  görünür + muhtemel rezerv hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7415
Rapor Adı BİTLİS-ÜNALDI-MEŞE SIRTI,ÖKÜZ YATAĞI APATİT-MANYETİT CEVHERLEŞMELERİNİN JEOLOJİK ETÜT VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu APATİT-MANYETİT
Yer - Konum BİTLİS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1983
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. ZEKİ YURT MAHMUT KURT MEVLÜT AYGÜN MURAT ÖZTÜRK

BİTLİS-ÜNALDI-MEŞE SIRTI,ÖKÜZ YATAĞI APATİT-MANYETİT CEVHERLEŞMELERİNİN JEOLOJİK ETÜT VE DEĞERLENDİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07415
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 633,91TL


Etiketler: APATİT, BİTLİS, MANYETİT, 7415