• KIRKLARELİ-DEMİRKÖY ŞÜKRÜPAŞA KÖYÜ BAKIR MOLİBDEN YATAĞI AYRINTILI JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
       Şükrüpa Çevresi, Doğu Redep Kristal'in masifinin Jura yaşlı örtü kayaçları ile, bunları kesen Üst Kretase? yaşlı sığ sokulum kayaçlarından oluşmaktadır. Örtü kayaçları kireçtaşı-kalkşist-metakumtaşı birimlerinden oluşur. Bu birimler çoğunlukla granodiyorit porfir ve mikro granodiyorit porfir gibi sokulum kayaçları tarafından kat edilerek, yer yer skarn zonlarının oluşmasına neden olmuşlardır (Ek 1).
       Şükrüpaşa cevherleşmesi, bu skarn zonlarına karşıt gelmektedir. Skarn zonlarının genel uzanımı, sokulum kayaçlarının D-B ve KB-GD doğrultularındaki genel uzanımlarına uymaktadır. Ana deformasyon planına göre, bu yüzeylerin hkO yüzeyleri alabilecekleri düşünülmüştür.
        Sahada yerleşimlerine göre 2 tip cevherleşme saptanmıştır.
       1. Granodiyorit içersindeki cevherleşme, KB-GD ve D-B yönlü çatlak ve kırıklarla, özellikle makaslama zonlarında yer alır. Pirit-kalkopirit-melibdenit den oluşan mineral parajenezi gösterir,
       2. Skarnlar içersindeki cevherleşme, granodiyorit porfirlerin sokulumları sırasında oluşmuş olup, özellikle D-B yönlü tektonizmaya bağlı olarak ikincil sokulum yapan mikrogranodiyorit porfirlerin hidrotermal eriyiklerinin ürünü alarak da zenginleşme gösterirler. Bu eriyikler skarnlaşmadan sonra devam ederek skarn minerallerini de kesmişlerdir.
       Skarnlar içersinde en fazla izlenen maden mineralleri piritkalkopirit-bernit-melibdenit-şeelit ve bizmut minerallerinden oluşmaktadır.
       Granodiyorit porfir ve skarn zonlarındaki cevherleşmeleri, önceden yapılan jeofizik-jeokimya ve jeolojik veriler dikkate alınarak 5 adet arama sondajı ile tahkik edilmiştir. Sahada granodiyorit porfirlerin çatlak ve kırıklarında zayıf Cu-Me cevherleşmesinin mevcut olduğu görülmüştür. Ayrıca skarn tip cevherleşmeninim Cu % 0,3-0,4, Me % 0,01-0,02 gibi düşük değerlerde 8 milyon ton civarında maksimum (Muhtemel + mümkün) bir rezerve sahip olabileceği hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7399
Rapor Adı KIRKLARELİ-DEMİRKÖY ŞÜKRÜPAŞA KÖYÜ BAKIR MOLİBDEN YATAĞI AYRINTILI JEOLOJİ RAPORU
Konu BAKIR-MOLİBDEN
Yer - Konum KIRKLARELİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1983
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.M.FEVZİ TANER ETHEM ÇETİN ACAR

KIRKLARELİ-DEMİRKÖY ŞÜKRÜPAŞA KÖYÜ BAKIR MOLİBDEN YATAĞI AYRINTILI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07399
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 192,02TL


Etiketler: BAKIR, KIRKLARELİ, MOLİBDEN, 7399