• ADANA-KOZAN-HORZUM ÇİNKO MADENİNDE YER ALTI SONDAJLI ÇALIŞMA RAPORU

1. ÖZET
        Çalışma alanı, Adana-Kozan İlçesi'nin yaklaşık 30 km kuzeyinde bulunan Horzum'un bir kaç km kuzeybatısındaki çinko cevherleşmelerini kapsamaktadır.
        Toros Orojenik Kuşağı'nda yer alan cevherleşme yöresinde; Alt Kambriyen yaşlı kuvarsit, kireçtaşı, arkoz fillit; Orta-Üst Kambriyen yaşlı dolomitik kireçtaşı, kireçtaşı, alacalı yumrulu kireçtaşı; Ordovisiyen yaşlı şeyl; Silüriyen yaşlı taban çakıltaşı, şeyl; Devoniyen yaşlı kireçtaşı, kumtaşı şeyl gibi çökel kayaç birimleri izlenmektedir.
        Horzum çinko cevherleşmeleri; Orta Kambriyen yaşlı, gri renkli yarı kristalize kireçtaşlarını kesen D-B ve KB-GD doğrultulu faylara, tabaka içine, kırık ve karstik boşluklara yerleşmiştir.

2. GİRİŞ
        Adana Madencilik Limitet Şirketi'nin Horzum ve Pınargözü Sahaları'nda maden jeolojisine yönelik çalışmalar; 1978 yılında MTA Enstitüsü tarafından başlatılmış olup çinko cevherleşmelerini kapsayacak şekilde Kozan M35 C1-C4 Paftaları'nda 15 km2 alanın 1/10.000 ölçekli, 1979 yılında, aynı yerlerde 1.5 km alanın 1/2.000 ölçekli detay jeoloji haritaları yapılmıştır. Bu süre içinde, çoğu Horzum'da olmak üzere 1500 m'yi aşkın galerinin 1/500 ölçekli durum planları çıkarılarak jeolojisi işlenmiştir.
        Şirket burada halen üretim yapmakta ve aramalarını sürdürmektedir. Yeni ocakta da sülfürlü cevhere girildikten sonra, şirket tarafından ana galerinin açılması planlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7398
Rapor Adı ADANA-KOZAN-HORZUM ÇİNKO MADENİNDE YER ALTI SONDAJLI ÇALIŞMA RAPORU
Konu ÇİNKO
Yer - Konum ADANA ADANA-KOZAN-HORZUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NİMET BİNGÖL RÜSTEM YILDIRIM

ADANA-KOZAN-HORZUM ÇİNKO MADENİNDE YER ALTI SONDAJLI ÇALIŞMA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07398
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 90,98TL


Etiketler: ADANA, ÇİNKO, HORZUM, KOZAN, 7398