• GENÇLER (MANAVGAT) YÖRESİNİN ÇİMENTO HAMMADDELERİ ETÜDÜ

ÖZ
       Çalışma, Antalya Bölgesi'nde ihtiyaç gösteren çimento fabrikası için ham madde aramalarına ilişkin olup, bu amaçla bölgenin, 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmıştır. Bölgenin en yaşlı kaya birimi, Paleozoik yaşlı şistlerdir. Bu birim üzerine, Orta Miosen Yaşlı Gençler Formasyonu (Mg), açılı uymazlıkla oturmaktadır. Gençler Formasyonu, alttan üste doğru sırasıyla, kirli, beyaz-gri renkte, oldukça sert, kireçtaşı ile temsil edilen Ahmetler Üyesi, sarımsı beyaz renkte, killi kireçtaşı-marn litolojisi ile temsil edilen Karpuzçayı Üyesi ve kumtaşı-marn ardalanmasının egemen olduğu fliş özelliğinde Çengerçayı Üyesi'ne ayrılarak incelenmiştir.
        Kireçtaşı-marn seviyeleri, inceleme alanında geniş yer tutmaktadır. Alınan numunelerin kimyasal analiz sonuçlarından ve buna dayanarak hesaplanan klinker bileşimlerinden, bu birimlerin, yakın çevrenin en iyi nitelikli hammaddeleri olduğu anlaşılmıştır.
        Antalya, tüketim alanlarının çokluğu, denizyolu ile ihracat olanaklarının elverişliliği nedeniyle bir çimento fabrikasına gereksinim gösterir. Gençler Köyü dolayında da uygun nitelik ve kalitede hammadde mevcuttur.
         Hem yurt içi, hem de yurt dışı tüketime sunulmak üzere, torbalama yapmadan doğrudan çimento yüklenmesine yönelik, limanda fabrika yeri arzu edilmektedir. İnceleme sahasının denize doğru devamında uygun nitelik ve rezervde hammaddenin bulunmayışı nedeniyle, limana hammadde nakli maliyeti artıracağından, fabrika yeri, limana değil, hammaddeye yakın seçilmelidir. Engebeli morfoloji sunan hammadde alanında seçilecek yerin tesviyesi gerekir. Fabrika için gerekli kömür türü yakıt kaynaklarının bölgede bulunmayışı gibi maliyeti etkileyen hususlar göz önüne alınarak, bölgede daha detaylı çalışmalar yapılmalıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7395
Rapor Adı GENÇLER (MANAVGAT) YÖRESİNİN ÇİMENTO HAMMADDELERİ ETÜDÜ
Konu ÇİMENTO HAMMADDELERİ
Yer - Konum ANTALYA GENÇLER (MANAVGAT)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NURDAN İNAN

GENÇLER (MANAVGAT) YÖRESİNİN ÇİMENTO HAMMADDELERİ ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07395
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 66,87TL


Etiketler: ANTALYA, ÇİMENTO HAMMADDELERİ, GENÇLER, MANAVGAT, TEORİK KLİNKER, 7395