• GEDİZ GRABEN SİSTEMİNİN JEOMORFOLOJİSİ VE GENÇ TEKTONİĞİ

ÖZ
   
Bu araştırmada; Batı Anadolu Graben Sistemi'nde yer alan Gediz Grabeni Tortoniyen'deki Arap-Anadolu Levhaları'nın çarpışmasıyla başlayan Neotektonik rejimle birlikte ele alınmış, jeomorfolojik ve tektonik özellikleri araştırılarak grabenleşme süreci evreler halinde yorumlanmıştır.
       Bu nedenle graben içerisindeki çökellerle korelasyonları yapılan aşınım yüzeyleri ile diğer jeomorfolojik birimlerin ilksel ve bugünkü konumları arasındaki farklılıklar değerlendirilmiş ve elde edilmiş sonuçlar graben evriminde temel veri olarak kullanılmıştır.
       Grabenleşmeyi kontrol eden yapısal unsurlar genel işleyişleri açısından ele alınmış, başlangıçlarından günümüze değin etkinlikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sahanın belli kesiminde yoğunlaşan dik kıvrımlara karşın, daha yaygın olarak gözlenen fayların listrik, doğrultu atımlı ve oblik özellikte oldukları saptanmıştır.
       Sistemin genel olarak batıdan doğuya doğru geliştiğini gösteren veriler bulunmuştur. Doğuya doğru grabenleşme gelişirken kuzey kanatta gelişememiş veya yeni gelişmekte olan yan kollarda gözlenmiştir. İkinci kolları ile birlikte bir sistem oluşturan Gediz Grabeni güney kanadında yer alan Kemalpaşa Kolu ise batıda yer almasına karşın daha genç hareketlerle oluşup sisteme katılmıştır.
       Graben sisteminin yer aldığı alan içerisinde tektonik aktivitenin devam etmesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan deprem sellik konusu bölgenin sosyo-ekonomik nedeni de göz önüne alınarak incelenmiş, ayrıca bölgenin yaşama dönük yerleşme, doğal anıt ve hammadde kaynakları üzerinde jeomorfolojik yaklaşımlar yapılarak öneriler getirilmiştir.
       Grabenin tümünde yer alan litolojik ve morfolojik unsurlardaki tektonik ve flüviyal süreçlerin oluşturduğu deformasyonlar sistemin bugünkü görünümüne damgasını basmıştır. Bölgenin tektonik aktivitesi günümüzde de sürmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7386
Rapor Adı GEDİZ GRABEN SİSTEMİNİN JEOMORFOLOJİSİ VE GENÇ TEKTONİĞİ
Konu JEOMORFOLOJİ
Yer - Konum GEDİZ MANİSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. TANJU KOZAN AHMET BİRCAN ERDOĞAN BOZBAY FİKRET ÖĞDÜM SELİM GÖKDENİZ

GEDİZ GRABEN SİSTEMİNİN JEOMORFOLOJİSİ VE GENÇ TEKTONİĞİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07386
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 195,13TL


Etiketler: GEDİZ, GENÇ TEKTONİK, JEOLOJİ, JEOMORFOLOJİ, MANİSA, MENDERES MASİFİ, 7386