• AFYON-SANDIKLI JEOTERMİK ENERJİ ARAŞTIRMALARI GRAVİTE ETÜTÜ

1. ÖZET
       
Petrole dayalı enerji kaynaklarının sınırlı oluşu insanları yeni enerji türleri bulmaya zorlamaktadır. Bu enerji türlerinden biri de jeotermal enerjidir. Bilhassa memleketimizin jeolojik ve tektonik yapısı, birçok yerlerde sıcak su kaynaklarının bulunması, memleketimizin jeotermal enerji yönünden çok ümitli olduğuna işaret etmektedir.
        1965 yılında Sandıklı, 17.05.1971-09.12.1971 tarihleri arasında Afyon etüdü tamamlanarak yaklaşık olarak 3500 km2'lik bir alanda gravite ölçümleri yapılmıştır. Çalışmalar sonucu Bouguer, Rejyonal, Rezidüel, 2. Türev Anomali haritaları çizilmiş ve yorumu yapılmıştır. Bu yorum sonucu jeoloji ile uyum sağlanmış olup sonuçlar değerlendirme bölümünde anlatılmıştır.
        Etüt alanımızda büyük bir kırık hattın varlığı tespit edilmiştir. Bu kırık hat Sincanlı'nın kuzeyinden başlamakta olup Ömer-Gecek Kaplıcaları'nın kuzeyinden, KD'ya doğru Eber Gölü'ne kadar devam etmektedir. Kırık zon kalınca bir alüvyon tabakası ile örtülmüştür.
        Ömer-Gecek'te yapılan rezistivite ve sondaj çalışmaları sonucu, bu sahanın jeotermal ürünler açısından rezervuar olabilecek bir durum arz ettiğini göstermektedir.
        Sincanlı'nın kuzeyinde, Ömer-Gecek Kaplıcaları'nın kırık zonun bulunduğu saha jeotermal bakımından uygun bir yapı arz etmektedir. Bu sahada detay Gravite ve Rezistivite etüdü yapılması önerilmiştir.

2. GİRİŞ
2.1 Çalışma Amacı
       
Jeotermal enerji, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde olağan dışı olarak birikmiş ısının oluşturduğu bir enerji türüdür.
        Gravimetrik yöntem jeotermal sahalarda;
        a. Sahanın tektonik yapısını ortaya çıkarmak,
       b.
Taban kaya ile örtü kaya arasındaki ilişkileri saptamak,
       c. 
Alüvyon altındaki kırık hatlarını ortaya çıkarmak için kullanmak.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7368
Rapor Adı AFYON-SANDIKLI JEOTERMİK ENERJİ ARAŞTIRMALARI GRAVİTE ETÜTÜ
Konu GRAVİTE ETÜTÜ
Yer - Konum AFYON AFYON-SANDIKLI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1983
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ADNAN USLU TAMER GÜRSOY

AFYON-SANDIKLI JEOTERMİK ENERJİ ARAŞTIRMALARI GRAVİTE ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07368
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 336,17TL


Etiketler: AFYON, GRAVİTE ETÜTÜ, JEOTERMİK, JEOTERMİK ENERJİ, SANDIKLI, 7368