• DİYARBAKIR-KARACADAĞ MANYETİK ETÜT RAPORU

1. ÖZET
        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adına sözleşmeli olarak 13.06.1979-30.11.1979, 16.06.1980-30.11.1980, 04.06.1981-30.11.1961 ve 01.07.1981-31.10.1982 tarihleri arasında Diyarbakır ve Urfa İl Sınırları içinde kalan Karacadağ ve civarında yaklaşık 4900 km2'lik alanda, 500 m aralıklı ölçüm istasyonlarının luplar biçiminde çevrilmesi ile jeofizik-manyetik etütler yapılmıştır.
        Çalışma alanında genel olarak eskiden yeniye doğru, Kretase yaşlı Mardin Kalkerleri, Alt Eosen yaşlı Gercüş, Germav Formasyonu, Eosen yaşlı Midyat Formasyonu, Miosen-Pliosen yaşlı Şelmo Formasyonu ve bunları örten Kuvaterner yaşlı bazaltlar yer alırlar.
        Manyetik yöntemle sahada yaygın olarak bulunan ve diğer formasyonları örten bazaltların kalınlığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
        Ölçülen manyetik değerler yer altındaki bozucu kütlenin sahip olduğu toplam mıknatıslanmanın (endüklem, kalıntı) fonksiyonudur ve çevredeki tüm etkileri içerir. Bundan dolayı sahada değişik yerlerden numune alınarak kalıntı mıknatıslanmanın şiddeti PSM-1 portatif numune manyetometresi ile bulunmuş ve yüzeysel tesirleri elemine edip bölgesel yapıyı ortaya çıkarabilmek amacı ile de h = 500, 750, 1000, 1500 m için yukarı analitik uzanım haritaları elde edilmiştir.
        Neticede sonlu silindir model çalışması ile bazaltın düşey uzanımı yaklaşık olarak verilmiştir.

2. GİRİŞ
2.1 Çalışma Amacı

        Petrol aramak amacına yönelik olarak Karacadağ ve civarında jeofizik etütler yapılmıştır. Arap Bloğu'nun uzantısı olan ve yükselme gösteren çalışma sahasında, bazaltlarda yoğunluk ve süseptibilite farkı izlenmektedir. Amacımız değişik karakterde ki bazalt formasyonunun düşey ve yatay uzanımını tespit etmek, tektonik yapıyı ortaya çıkarmak, ayrıca diğer jeofizik metotları ile (Gravite, Elektrik rezistivite) yapılan çalışmalara yön vermektir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7351
Rapor Adı DİYARBAKIR-KARACADAĞ MANYETİK ETÜT RAPORU
Konu DİYARBAKIR-KARACADAĞ MANYETİK ETÜT RAPORU
Yer - Konum DİYARBAKIR DİYARBAKIR-KARACADAĞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.08.1983
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FİKRET ÖZKAZANÇ RIDVAN YANIK SEYİT TOSUN SÜLEYMAN BAL

DİYARBAKIR-KARACADAĞ MANYETİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07351
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 474,91TL


Etiketler: DİYARBAKIR, KARACADAĞ, MANYETİK ETÜT, 7351