• ADANA-KOZAN-HORZUM VE PINARGÖZÜ ÇİNKO SAHALARININ JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
        Çalışma alanı, Adana-Kozan İlçesi'nin yaklaşık 30 km kuzeyinde bulunan Horzum ve Pınargözü Yöresi'ni kapsar.
        Toros orojenik kuşağında yer alan inceleme alanında, Kambriyen yaşlı, kuvarsit, kireçtaşı, arkoz, fillit; Ordovisiyen yaşlı şeyl; Silüriyen yaşlı taban çakıltaşı, şeyl; Devoniyen yaşlı kireçtaşı, kumtaşı, şeyl izlenmektedir.
        Horzum ve Pınargözü'ndeki cevherleşmeler; Kambriyen yaşlı, gri renkli, yarı kristalleşmiş kireçtaşındaki D-B ve KB-GD doğrultulu faylarla, tabaka içine, kırık ve karstik boşluklara yerleşmiştir.

2. GİRİŞ
        1973 yılında Horzum ve Pınargözü Cevherleşmeleri'ni kapsayacak şekilde, Kozan M35 c1-c4 Paftaları'nda 15 km2 alanın 1/10.000 ölçekli; 1979 yılında, aynı yerlerde toplam 1.5 km2 alanın 1/2000 ölçekli detay jeoloji haritaları yapılmıştır. Bu süreler içinde çoğu Horzum'da olmak üzere 1500 m'den fazla galerinin 1/500 ölçekli durum planı çıkarılmış ve jeolojisi yapılmıştır. 1983 yılında işletmeci kuruluşun isteği üzerine, açılacak olan Ana galerinin sorunlarını çözmek ve sondaj yerlerini saptamak için 600 m'yi aşkın galeri etüdü daha yapılmıştır (Ek 6).
        Bu çalışmaların amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir;
        a. Bölgedeki Pb-Zn cevherleşmelerini araştırmak,
        b. Ülkenin Pb-Zn rezervine katkıda bulunmak,
        c. Çinkurun gereksinimi olan karbonatlı cevherin varlığını araştırmak,
        d. Bilinen yatakların potansiyelini saptamak,
        e. İşletmeci kuruluşu yapacağı çalışmalarda yönlendirmek.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7343
Rapor Adı ADANA-KOZAN-HORZUM VE PINARGÖZÜ ÇİNKO SAHALARININ JEOLOJİ RAPORU
Konu ÇİNKO
Yer - Konum ADANA ADANA-KOZAN-HORZUM VE PINARGÖZÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NİMET BİNGÖL RÜSTEM YILDIRIM

ADANA-KOZAN-HORZUM VE PINARGÖZÜ ÇİNKO SAHALARININ JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07343
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 359,04TL


Etiketler: ADANA, ÇİNKO, KOZAN, 7343