• KEMALİYE-BİZMİŞEN DEMİR YATAĞI (KIZILKAYA-TAŞTEPE) ÖN FİZİBİLİTE ARAŞTIRMA REZERV RAPORU

I. ÖZET
    
Kemaliye-Bizmişen Demir Sahası'nda litolojik olarak kireçtaşı (Mesozoik), serpantin (peridodit), kuvars diyorit, silisifiye kayaçlar, andezit ve az cevherli skarn gibi birimler bulunmaktadır (Ek 3a, 3b).
      Cevherleşme, Kızılkaya ve Taştepe'de kireçtaşı, serpantin ve kuvars diyorit kontaklarında irili ufaklı "Kafalar" (yüzlek cevher) biçiminde gözlenmektedir. Ayrıca, bu raporun kapsamına girmeyen Dönentaş Mevkii'nde, Neojen Örtü altında da cevher bulunmaktadır.
       Kontakt pnomatolitik olarak oluşmuş cevherleşme , serpantin ve kireçtaşında metasomatoza sebep olmuştur.
       Ana cevher manyetittir. Özellikle Taştepe'deki cevherin taban kısmında demir tenoru düşerken, silis ve pirit oranının arttığı görülür. Cevher (manyetit) kafaları (yatak) yanında gözlenen yan kayaçlarda, saçılmış halde manyetit de izlenir.
       Kızılkaya "A" "Kafa" Demir Yatağı, çalışma bölgesinin en büyüğü olup; W'ya dalan, SW'ya uzanım gösteren bir tekne biçimindedir. Diğer yataklar 20-100 metre boyutlarında tamamen yüzlektir. Jeofizik verilere göre kuvars diyoritlerin içinde düşük tenörlü zuhurlar da bulunmaktadır (Ek 3a).
       Kızılkaya "A", "B-E" ve Taştepe "A" "Kafa" Demir Yatakları Rezervi kesit yöntemiyle görünür, muhtemel sınıfından hesaplanmıştır. Diğer cevherler yüzlek olduğundan, yüzey alanı ortalama kalınlık formüle edilmesi ile görünür-muhtemel sınıfından rezerv hesabı yapılmıştır.
       Yatakların toplam (görünür+muhtemel) rezervleri: Kızılkaya "A" Kafa'da % 55.05 Fe, % 7.48 SiO2, % 1.51 S, % 0.12 MnO ortalama tenörlü 6.394.288 tondur. "B-E" kafada % 50.11 Fe, % 11.70 SiO2, % 1.31 S, % 0.13 MnO ortalama tenörlü 1.063.916 ton'dur.
       Taştepe "A" kafada % 43.71 Fe, % 14.14 SiO2, % 0.45 S, % 0.18 MnO ortalama tenörlü 2.026.260 ton'dur.
        Tüm yatakların (6 mevki) toplam (görünür-muhtemel) rezervi 9.484.464 tondur (Tablo 3a, 4a, 5a).

Rapor Özellikleri
Rapor No 7334
Rapor Adı KEMALİYE-BİZMİŞEN DEMİR YATAĞI (KIZILKAYA-TAŞTEPE) ÖN FİZİBİLİTE ARAŞTIRMA REZERV RAPORU
Konu DEMİR YATAĞI FİZİBİLİTE REZERV RAPORU
Yer - Konum ERZİNCAN KEMALİYE-KIZILKAYA-TAŞTEPE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1983
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET BİTEN

KEMALİYE-BİZMİŞEN DEMİR YATAĞI (KIZILKAYA-TAŞTEPE) ÖN FİZİBİLİTE ARAŞTIRMA REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07334
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 752,41TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, DEMİR, ERZİNCAN, FİZİBİLİTE, JEOLOJİ, KEMALİYE, KIZILTEPE, REZERV, TAŞTEPE, 7334