• ANKARA-BALA TEPEKÖY YUKARI-KARTALKAYA DEMİR ARAMALARI MANYETİK ETÜTÜ

1. ÖZET
        Etüt sahası; 1/25.000 ölçekli KIRŞEHİR J30-b3 Paftası'nda  yer alan, koordinatları (Çizelge 1)'de belirlenen Ankara Bala-Tepeköyyukarı-Kartalkaya Sahası'dır.
        Jeofizik Dairesi Başkanlığı'nın 1/25.000 ölçekli Kırşehir J30-b3 Paftası'nda tespit edilen ve kontakta (Kireçtaşı-bazik kayaç; olacağı düşünülen hava anomalisinin yerden tahkiki (Ek 1) ile Maden Etüt Dairesi Başkanlığı'nın sahada görülen maden zuhurlarının devamlılık gösterip, göstermediğini ve ayrıca örtü altında olabileceği düşünülen cevherleşmeleri saptamak amacı ile yapılan öneri üzerine 1981 yılında sahada detay manyetik etüt yapılmıştır.
        Jeolojik olarak; Paleosen yaşlı granitik türevlerin mermer ve gabroları kesmesi ile üçlü kontaklar oluşmuştur. Sahada yüzeylenen hematitli, manyetitli bol silisli damarlar ve iki sondajın (KS-1, KS-2) kestiği cevher mercekleri hidrotermal tiptedir. Demir cevherleşmesi; Paleozoik yaşlı kabul edilen mermer, kalkşist ve dolomileri içinde yüzeylerler. Gabroların yaşı Üst Kretase olup, her iki birimi kesen bölgesel yaygınlığı olan Eosen yaşlı granit ve türevlerinin sahada hakim olduğu gözlenir. Gabrolar tüm bölgede olduğu gibi hafif metamorfizma geçirmişlerdir.
        Mermer litoloji içinde ince bantlar sunan yapraklanmalı kalkşistlerin varlığı belirgin olup, yapraklanmalar kuzeydoğu güneybatı genel doğrultulu ve 60° güneydoğu eğimlidir. Magmatik kayaçlar daha çok granit bileşimlidir. Sahada cevherler; kalınlıkları 1-5 m arasında, uzunlukları 3-50 m arasında değişen, kuzeydoğu-güneybatı uzun eksenli, dik veya dike yakın dalımlı silisli mercekler pozisyonundadır.
        Jeofizik etüt neticesinde, sahanın güneydoğusunda yer alan, genelde kireçtaşları üzerine gelen ve güneydoğuda kireçtaşı ile bazik kayaçlar kontağını geçen kuzeybatı-güneydoğu ve sahada jeolojik olarak izlenen aynı doğrultudaki cevher merceklerini içine alan önemli olabilecek anomali alanı elde edilmiştir.
        Anomalinin tefsirinde manyetik kütlenin tabuler tabaka karakterinde olduğu, cevher yatımının ise dike yakın ve güneydoğuya olduğu saptanmıştır. 1981 yılında Ankara Bala-Tepeköyyukarı-Kartalkaya Sahası'nın detay manyetik etüdü 1501 manyetik istasyonda ölçüm yapılarak 6 km2 olarak gerçekleştirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7315
Rapor Adı ANKARA-BALA TEPEKÖY YUKARI-KARTALKAYA DEMİR ARAMALARI MANYETİK ETÜTÜ
Konu DEMİR ARAMALARI MANYETİK ETÜT
Yer - Konum ANKARA ANKARA-BALA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1983
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET ÖZTÜRK

ANKARA-BALA TEPEKÖY YUKARI-KARTALKAYA DEMİR ARAMALARI MANYETİK ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07315
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 92,23TL


Etiketler: ANKARA, BALA, DEMİR, DEMİR ARAMALARI, DEMİR MANYETİK ETÜTÜ, MANYETİK ETÜT, 7315