• ADIYAMAN-ÇELİKHAN-BULAM (PINARBAŞI) DEMİR ARAMALARI MANYETİK ETÜDÜ RAPORU

I. ÖZ
   
Etüt Sahası; 1/25.000 ölçekli Malatya-L 40.d3 ve Urfa-M 40-a2 paftalarında ve koordinatları Çizelge 1'de belirlenen Adıyaman-Çelikhan-Bulam (Pınarbaşı) Sahası'dır.
      Çalışma Sahası'nın yer aldığı bölgede jeolojik olarak izlenen Paleozoik Kuvaterner yaş aralığında yer alan; gnays, mikaşist, şist, kristalize kireçtaşı ofiyolitler, volkano-sedimanter karmaşık seriler, kireçtaşı, konglomera, taraça ve alüvyon olarak birimlendirilen kaya türleri gözlenmektedir.
      Metamorfizmanın yaşı, Paleozoik öncesi, sedimantasyonun yaşı Permo-Karbonifer öncesi olarak düşünülmektedir.
       Manyetit-hematit cevherleşmesi; Bulam (Pınarbaşı) Mahallesi'nin güneyindeki Permo-Karbonifer yaşlı şistler ve bunlarla geçişli mermerler içerisinde yüzeyi erimektedir. Cevher mineralleri manyetit, hematit (spekülarit) olup, gang mineralleri kalsit ve kuvarstan ibarettir. Cevherleşme klorit, serisit şistlerin yapraklanmaları arasında eş oluşumla manyetit kristalleri şeklinde olabileceği gibi, muskovitli kloritli kalkşist veya mermerler içerisinde de manyetit saçınımları ve bazen yığınları şeklinde oluşmuştur.
       Jeofizik etüt neticesinde fay hattı ile kireçtaşları arasında ve kireçtaşları üzerine devam eden düzlemde kuzey-güney doğrultusunda önemli anomaliler elde edilmiştir. Anomalilerin en şiddetli olduğu yerler bu düzlemden ibaret olup, doğudan batıya doğru gidildikçe örtünün kalınlaşması ile (150 m kadar varır) anomali amplitüdü zayıflar. Sahada alınan manyetik kesitlerden yatımların genelde 6° derece ile batıya olmasıyla beraber, şiddetli tektonizmanın etkisi ile bazen doğuya olabilmekte ve bilhassa kuzey sektöründe yatımlar dike yakın olup, muhtelif yönlerdedir. Anomalilerin tefsirinden manyetik kütlenin tabuler tabaka karakterinde olduğu anlaşılmaktadır. 500 gamma şiddetli kontur cevher sınırını vermektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7267
Rapor Adı ADIYAMAN-ÇELİKHAN-BULAM (PINARBAŞI) DEMİR ARAMALARI MANYETİK ETÜDÜ RAPORU
Konu DEMİR ARAMALARI MANYETİK ETÜDÜ
Yer - Konum ADIYAMAN ÇELİKHAN-BULAM-PINARBAŞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1982
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET ÖZTÜRK

ADIYAMAN-ÇELİKHAN-BULAM (PINARBAŞI) DEMİR ARAMALARI MANYETİK ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07267
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 293,17TL


Etiketler: ADIYAMAN, BULAM, ÇELİKHAN, DEMİR, JEOLOJİ, MANYETİK ETÜT, PINARBAŞI, 7267