• UMURBEY-ADLİYE-FEVZİYE-FINDICAK-YENİSÖLÖZ (BURSA-GEMLİK) SAHASININ JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI

UMURBEY-ADLİYE-FEYZİYE-FINDICAK-YENİSÖLÖZ (BURSA-GEMLİK)
SAHASININ JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI (1982)

1. ÖZ
       
Çalışma sahası Gemlik Körfezi-İznik Gölü Hattı'nın S'inde yaklaşık 150 km2'lik alanı kaplar.
        Sahada Paleozoik yaşlı metamorfik şistler, Jura-Kretase yaşlı kristalize kireçtaşları ve fliş, Eosen yaşlı çakıltaşı-kireçtaşı-kumtaşı-aglomera-andezit-bazalt ardalanması. Neojen yaşlı çakıl taşı-kumlu kil-marn ve kireçtaşı ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlar bulunmaktadır.
        Sahada Eosen içerisinde denizel, Neojen içerisinde de gölsel kömür oluşumları mevcuttur. Kömür oluşuklarının kalınlık ve yayılım alanlarının az olması nedeniyle bugünkü şartlarda ekonomik değerleri yoktur. Sahada ayrıca zaman zaman işletilmiş fakat bugün işletilmeyen jips oluşumları mevcuttur.

2. GİRİŞ
      
Bu çalışma 1982 yazında MTA Enstitüsü Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Kampı'ndan faydalanılarak iki buçuk ayda tamamlanmıştır. Çalışmanın amacı bölgedeki kömür oluşumlarının prospeksiyon aşamasında incelenmesidir. Çalışmalar sonucunda, kömür sahalarında dar alanlardaki detay etüt çalışmaları da dahil olmak üzere yaklaşık 150km2'lik bir alanın 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır.
        Çalışmanın amacı kömür aranmasına yönelik olduğu için Temel kayaların ayırtlanmasında detaya inilmemiştir. Çalışmalarımızda BURSA-H22-a2, a3, b1, b2, b3, b4 No'lu 1/25.000 ölçekli topografik haritalar kullanılmıştır. Çalışma A.ÇETİN, D.BODUR, C.BAYRAKTAR'dan oluşan 3 kişilik bir ekiple ve bir vasıta ile gerçekleştirilmiştir.
       Kömür mostralarından alınan numunelerin kimyasal ve palinolojik analizleri merkez laboratuarlarında yaptırılmıştır. Kamp mahallinin çalışma sahasına oldukça uzak olması çalışmalarımızı güçleştirmiş ve zaman kaybına neden olmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7225
Rapor Adı UMURBEY-ADLİYE-FEVZİYE-FINDICAK-YENİSÖLÖZ (BURSA-GEMLİK) SAHASININ JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI
Konu KÖMÜR OLANAKLARI
Yer - Konum BURSA UMURBEY-ADLİYE-FEVZİYE-FINDICAK-YENİSÖLÖZ (BURSA-GEMLİK)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1982
Hazırlayan Birim MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET ÇETİN CEZMİ BAYRAKTAR DOĞAN BODUR

UMURBEY-ADLİYE-FEVZİYE-FINDICAK-YENİSÖLÖZ (BURSA-GEMLİK) SAHASININ JEOLOJİSİ VE KÖMÜR OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07225
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 81,91TL


Etiketler: BURSA, GEMLİK, KÖMÜR, UMURBEY, 7225