• BOLKARDAĞ YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE MADEN YATAKLARI

ÖZET
        Bu araştırmanın amacı Bolkardağ civarında önceden bilinen kurşun-çinko yatakları rezervlerinin geliştirilmesi ve yeni cevherleşmelerin ortaya çıkarılmasına yöneliktir. Yaklaşık 475 km lik bir alanı kapsayan çalışma sahasında, Paleozoik, Mesozoyik, Tersiyer ve Kuvaterner'e ait aşağıdaki birimler ayırtlanmıştır.
        1. Permiyen yaşlı mermer ve şistler;
        2. Permo-Triyas yaşlı şistler;
        3. Permo-Triyas yaşlı mermer;
        4. Kretase yaşlı karmaşık kayaları;
        5. Kretase yaşlı ofiyolit kayaları;
        6. Kretase (Kampaniyen) yaşlı konglomera, kumtaşı, kireçtaşı;
        7. ÜstKretase (Maestrictien)-Alt Paleosen yaşlı konglomera, kireçtaşı;
        8. Üst Paleosen-Alt Eosen yaşlı volkanik arakatkılı konglomera, kumtaşı, kireçtaşı, marn, tüf ardalanması;
        9. Üst Paleosen-Alt Eosen yaşlı volkanitler;
        10. Üst Paleosen-Alt Eosen yaşlı kireçtaşı;
        11. Üst Paleosen-Alt Eosen yaşlı volkanitler içinde Üst Kretase yaşlı kireçtaşı (blok);
        12. Alt Eosen yaşlı Horoz Granit-Granodiyoriti ve damar kayaları;
        13. Alt Eosen yaşlı Elmalı Siyenit, Diyorit ve Damar Kayaları;
        14. Orta Eosen (Lütesiyen) yaşlı konglomera, kireçtaşı ve volkanik ara katkılı kumtaşı, marn ardalanması;
        15. Oligosen yaşlı mikrokonglomera, kumtaşı, killi-kireçtaşı;
        16. Kuvaterner yaşlı genç oluşuklar;
        Sahada gözlenen çökel kayalar çoğunlukla kıvrımlı ve faylıdır. Kıvrım eksenleri yaklaşık doğu-batı, faylar, yaşlıdan gence doğru doğu-batı, kuzeydoğu-güneybatı, kuzey-güney doğrultusundadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7202
Rapor Adı BOLKARDAĞ YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE MADEN YATAKLARI
Konu KURŞUN-ÇİNKO-ALTIN CEVHERLEŞMELERİ
Yer - Konum BOLKARDAĞ-NİĞDE NİĞDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1981
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. NECATİ ŞİŞMAN HALİT ŞENOCAK

BOLKARDAĞ YÖRESİNİN JEOLOJİSİ VE MADEN YATAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07202
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 837,34TL


Etiketler: ALTIN, BOLKARDAĞ, ÇİNKO, KURŞUN, NİĞDE, 7202