• MANİSA-KÖPRÜBAŞI-TAŞHARMAN TÜFLÜ VE KONGLOMERA URANYUM CEVHERLERİNİN LABARATUVAR VE PİLOT ÇAPTA TEKNOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET
        Sunulan rapor, Manisa-Köprübaşı-Taşharman Cevherleri üzerine yapılan teknolojik çalışmaları kapsamaktadır. Cevherler fosfat içerdiğinden, önceleri yapılan fosfat flotasyonu ile uranyumu zenginleştirmek mümkün olmuş ise, konsantre ile yapılan deneylerde uranyumu çözeltiye almak için daha fazla asit harcanmıştır. Orjinal cevherlerin deneylerinde, en önemli parametre olarak tane iriliği kabul edilmiş ve -65 meş ile karıştırmalı, -5 cm altında, dar bir aralıktaki iri tanelerle, kulon deneyleri yapılmıştır. Laboratuvar deneylerini takiben, tüflü, konglomera ve Kasar ile harmanlanarak yapılan 3 ayrı yığın özütleme deneyleri sonunda elde edilen ana çözeltilerdeki uranyum, SX ünitesinde Alamin 336 ile arıtılmış ve sarı pasta şeklinde çöktürülmüştür. Ayrıca, 9 ve TBP ile arıtma gibi diğer yöntemler de denenmiştir.
        Sonuçta, bu cevherlerden uranyumun kazanılması için 4 ayrı akım şeması ortaya konmuş, ancak hangisinin uygulanmasının kararından önce, Kasar tipi cevherlerin işletilmesi ve yeterli deneyimin kazanılması önerilmiştir.

SUMMARY
        The presented report covers all technological studies on the ores located in Manisa-Köprübaşı-Taşharman area. Due to phosphate content of the ores, Application of phosphate flotation resulted in higher uranium percentage, but acid comsumption in the leaching has also increased. In the leaching tests of the original ares, the partide size has been accepted as a most important parameter. With -65 mesh ore, agitating leaching and with particles in a narrow range, below -5 cm, static column tests were applied. Fellowing by laboratory studies, 3 separate heap leaching of Tuff, Conglomerate and mixed with Kasar have been performed. Uranium in the pregnant solutions was then purified and concontrated in the mixer-settler unit by Alamin 336 and precipitated as yellow-cake.
        Since the pregnant solutions have considerable amonunt of phosphate and iron, other purification methods such as 9 and SX by TBP have also been tested.
        At the end, 4 different flow-sheets were prepared, but before decision of which one to be apply, the explotation of Kasar type ores and gaining of reasonable experience are recommended.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7169
Rapor Adı MANİSA-KÖPRÜBAŞI-TAŞHARMAN TÜFLÜ VE KONGLOMERA URANYUM CEVHERLERİNİN LABARATUVAR VE PİLOT ÇAPTA TEKNOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Konu URANYUM
Yer - Konum MANİSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1982
Hazırlayan Birim MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar UTKU SAĞDIK

MANİSA-KÖPRÜBAŞI-TAŞHARMAN TÜFLÜ VE KONGLOMERA URANYUM CEVHERLERİNİN LABARATUVAR VE PİLOT ÇAPTA TEKNOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07169
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 552,00TL


Etiketler: KONGLOMERA, MANİSA, TÜF, URANYUM, URANYUM ARAŞTIRMALARI, URANYUM CEVHERLERİ, 7169