• DAĞARDI KROM OCAKLARI (HARMANCIK/BURSA) VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZ
    
Harmancık Peridotit Masifi içerisinde yer alan 1.3 km2'lik inceleme alanında; en önemli kromit yatağı Dağardı Kromiti olarak bilinen cevherleşmedir. Bu ocaklar ve çevresinde 1.3 km2'lik 1/1.000 ölçekli detay etüt çalışması, ayrıca yarmaların 1/500 ölçekli haritaları yapılmıştır.
       Çalışma alanımız ve yakın çevresinde ofiolitlere ait birliklerden yalnız tektonikler görülmektedir. Kromit yatakları açısından ofiyolitlerin en önemli birimi olan tektonikler, peridotit ailesinin iki üyesi ile temsil olunmaktadır. Bunlar; harzburjitler ve dunitlerdir.
       Etüt alanında izlenen bileşimsel katmanlaşma düzlemlerinin eğimleri genel olarak yataya yakın olmalarına rağmen çoğu yerlerde kıvrımlaşmalardan dolayı eğim derecelerinde farklılıklar göstermektedirler.
      Bunlardan başka bütün yapıyı kesen dolerit daykları, yaygın olarak oksitlenme, serpantinlerime ve Neojen dokanağına yakın kısımlarda silisleşmeler izlenmektedir.
       Dağardı ocağında işletilmiş olan K67°D, doğrultulu ve 840 K'ye eğimli kalem şeklindeki kromit adesesi çeşitli tek tonik hareketlerden etkilenmiştir.
       Bu tektonik hareketlerden, DB, doğrultulu ve 60°G'e eğimli fayın, Dağardı cevherinin doğrultuda KB devamlılığını etkilediği izlenmektedir. Ayrıca cevherin GD devamlılığında ise KD-GB doğrultulu ve 51°GD'ya eğimli fay tarafından etkilendiği tahmin edilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7160
Rapor Adı DAĞARDI KROM OCAKLARI (HARMANCIK/BURSA) VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİ-KROM
Yer - Konum BURSA DAĞARDI-HARMANCIK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1982
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FARUK ORTALAN İMREN BİNGÖL YUSUF ŞEÇER

DAĞARDI KROM OCAKLARI (HARMANCIK/BURSA) VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07160
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 210,41TL


Etiketler: BURSA, DAĞARDI, DUNİT, HARMANCIK, HARZBURJİT, JEOLOJİ, 7160