• ASBEST MİNERALLERİ ÜZERİNE X-IŞINLARI KIRINIMI (X-RAY), DİFFERANSİYEL TERMAL ANALİZ (DTA) VE SKAN ELEKTRON MİKROSKOP (SEM) ÇALIŞMALARI

1. ÖZET
        Bu raporda asbest minerallerinin ve değerlendirilmesinde X-ışınları kırınımı, difransiyel termal analiz (DTA) ve Scanning Electon Microscopy (SEM) yöntemlerinin uygulanması üzerine yürütülen bir çalışmanın sonuçları anlatılacaktır. Söz konusu çalışma, Japon Hükümeti'nce sağlanan bir olanaktan yararlanılarak Geological Survey of Japon'de, 1981 yılında gerçekleştirilmiştir.
        Asbest türlerinin tanımlanması, içerdikleri impüritelerin saptanması ve kristalografik analizlerde X-ışınları kırınımı yöntemi, oldukça kesin sonuçlar vermekte, ayrıca kantitatif analiz için yaklaşık fikir edinme olanağı sağlamaktadır. Difransiyel termal analizle de mineral tayini mümkün olmakla birlikte, X-ışınları kırınımı kadar etkin kullanılamamaktadır. Ancak bu iki yöntemin birlikte kullanılması hassas sonuçlar ortaya koymaktadır şöyle ki, X- ışınları grafilerinde şüpheli bulunan piklerin DTA ile kesinleştirilmeleri mümkündür. Öte yandan, DTA'da belirlenen bazı endotermik ve ekzotermik reaksiyon pikleri, termal mineral transformasyonları ve rekristalizasyonlara tekabül etmekte olup, bunların tekrar X-ışınları grafileri çekilerek dönüşüm minerallerinin saptanması olasılıdır. Differential Thermal Balance ile termal gravimetri eğrileri de elde edilerek ısı artışına bağlı ağırlık kaybı kaydedilmektedir. SEM yöntemi ise, asbest minerallerinin morfolojik ve strüktürel özelliklerinin incelenmesinde çok yararladır. Değişik asbest türlerinin sahip oldukları fleksibilite, kırılganlık, dilinim gibi özelliklerle içerdikleri impüriteler ve lif yapıları, bu yöntemle incelenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7123
Rapor Adı ASBEST MİNERALLERİ ÜZERİNE X-IŞINLARI KIRINIMI (X-RAY), DİFFERANSİYEL TERMAL ANALİZ (DTA) VE SKAN ELEKTRON MİKROSKOP (SEM) ÇALIŞMALARI
Konu ASBEST
Yer - Konum BİTLİS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1982
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALP TANER İRKEÇ

ASBEST MİNERALLERİ ÜZERİNE X-IŞINLARI KIRINIMI (X-RAY), DİFFERANSİYEL TERMAL ANALİZ (DTA) VE SKAN ELEKTRON MİKROSKOP (SEM) ÇALIŞMALARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07123
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 150,00TL


Etiketler: ASBEST, AVUSTURALYA, BİTLİS, DİFERANSİYEL TERMAL ANALİZ, DTA, HNDİSTAN, KANADA, KRİZOTİL, SEM, SKAN ELEKTRON MİKROSKOP, X-IŞINLARI, X-RAY, 7123