• KURUCAŞİLE DOLOMİT KAYALARININ JEOLOJİK ETÜT RAPORU

Kurucaşile Dolomit Kayalarının Jeolojik Etüt Raporu

Ferhat DENİZCİ

1. ÖZET
       
Zonguldak, Kurucaşile İlçesi'nin Güney'inde Demirci, Hacı, Uğurlu Köyleri hudutları dahilinde aflöre eden dolomit kayaları oldukça sarp ve dik görünümde olup, doğu-batı doğrultusunda uzanan 600-70° ile Güney'e eğimli tabakalar şeklinde müşahade edilmektedir. Tabaka kalınlıkları 40-50 m arasında değişir. Dolomit Kayaları Pelit Ovası Antiklinali'nin Kuzey Kanadında, kalkerlerin tabanında teşekkül etmişlerdir. Kalkerlerde fosil bulunmasına rağmen. Dolomit kayalarında fosile rastlanılamamıştır. Genellikle Dolomit kayaları Mesozoik'te Trias devrinde bulunur.
        Kömürlü Pelit Ovası Karbonifer ile kırmızı renkli permo-karbonifer serilerine yakınlığı dolayısıyla bu teşekküllerin Trias yaşlı olması ihtimali düşünülebilir. Ancak Post Türonien yaşlı dasitik, andezitik tüflere yakınlığı dolomitleşmenin Türoniyen sonrasında vukua geldiğine delil teşkil eder.
        Dolomitler yer yer masif yer yer de atmosfer tesirleriyle bozulmuş kenarlarda kum şeklinde, dolomit kristalciklerinden oluşan birikintiler veya çakıl yığınları şeklinde bulunur.
        Rezervi çok geniş olan bu hammadde, gerek dolomitleşme dolayısıyla meydana gelen hacim kaybı, gerekse tektonik hareketler neticesinde, çok çatlaklı, faylı bloklar halinde parçalanmış durumda da görülürler.
        Bu arada ve vejetasyonun rolünde belirtmek yerinde olacaktır.
        Yapı itibarıyla Güney Anadolu, (Toros Dağlarındaki) dolomit kayalarına benzerler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7031
Rapor Adı KURUCAŞİLE DOLOMİT KAYALARININ JEOLOJİK ETÜT RAPORU
Konu DOLOMİT
Yer - Konum KURUCAŞİLE (ZONGULDAK) ZONGULDAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 10.12.1974
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FERHAT DENİZCİ

KURUCAŞİLE DOLOMİT KAYALARININ JEOLOJİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07031
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 113,44TL


Etiketler: DOLOMİT, KURUCAŞİLE, ZONGULDAK, 7031