• KONYA HADİM (KIZILGERİŞ)-BOZKIR (KÜÇÜKSU)-ERMENEK (GÖKTEPE) VE ANTALYA GAZİPAŞA (MUZVADİ-BEREM MAHALLESİ) YÖRELERİNDEKİ ÇİNKO-KURŞUN CEVHERLEŞMELERİNE AİT JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
        Karmaşık bir jeolojik yapıya sahip olan bölgenin temel jeolojisini, Kambriyen-Eosen aralığında çökelmiş, farklı havza özellikleri gösteren ve birbirleri üzerine alloktan örtüler oluşturan birlikler meydana getirir. Bunlar; Geyik Dağı, Bolkar dağı, Aladağ, Alanya, Antalya ve Bozkır birlikleridir.
        Konya alt bölgesi olarak tanımlanan, orta Torosların kuzey kanadında yer alan çalışma sahasında 3 ayrı sektörde Zn-Pb cevherleşmesi bulunmaktadır. Bunlar; Hadim-Bozkır, Göktepe ve Muzvadisi -Berem Mahallesi sektörleridir. ofiyolitik melanj (Bozkır Birliği) içerisinde görülen Aladağ-Habiller Zuhurları ise, ekonomik olmayan baritli kurşun damarlarından ibaret olup diğer 3 sektörden farklıdır.
        Bölgedeki, Hadim-Bozkır, Göktepe ve Muzvadi-Berem Mahallesi Zuhurları mineral parajenezi, yatak şekilleri ve aynı birlik (Aladağ Birliği) içinde yer almaları nedeniyle birbirinin devamı niteliğindedir.
        Hadim-Kızılgeriş ile Bozkır-Küçüksu Yöresi'ndeki Zn-Pb Zuhurları, Üst Devoniyen-Üst Kretase aralığı şelf türü karbonatlı kayalarla temsil edilen Aladağ Birliği'nin Alt Permiyen yaşlı psödoschwagerinalı kireçtaşları içerisinde tabaka çatlak ve boşluk dolgusu şeklindedir. Burada, karstlaşmalar sonucu Zn-ve Cd'ca zengin karbonatlı ikincil yataklanmalar oluşmuştur.
        Göktepe (Mevliat mz1, Seripınar) Zuhurları, Aladağ Birliği'nin Alt Triyas yaşlı dolomitik kireçtaşlarında ile Üst Permiyen yaşlı mizyalı kireçtaşı Alt Triyas yaşlı stromatolitli kireçtaşı dokanağında saçmımlı, çatlak ve boşluk dolgusu şeklindedir. Cevherleşme, PbS+ZnS şeklindedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6944
Rapor Adı KONYA HADİM (KIZILGERİŞ)-BOZKIR (KÜÇÜKSU)-ERMENEK (GÖKTEPE) VE ANTALYA GAZİPAŞA (MUZVADİ-BEREM MAHALLESİ) YÖRELERİNDEKİ ÇİNKO-KURŞUN CEVHERLEŞMELERİNE AİT JEOLOJİ RAPORU
Konu ÇİNKO-KURŞUN
Yer - Konum KONYA KONYA-ANTALYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1981
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ADNAN İNAN MUHARREM UĞUR

KONYA HADİM (KIZILGERİŞ)-BOZKIR (KÜÇÜKSU)-ERMENEK (GÖKTEPE) VE ANTALYA GAZİPAŞA (MUZVADİ-BEREM MAHALLESİ) YÖRELERİNDEKİ ÇİNKO-KURŞUN CEVHERLEŞMELERİNE AİT JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06944
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 885,07TL


Etiketler: ANTALYA, ÇİNKO, GAZİPAŞA, KONYA, KURŞUN, 6944