• İSTANBUL-ŞİLE BATISINDA BULUNMUŞ SİLİS KUMU RAPORU

1. ÖZET
        Etüt alanında Devoniyen kumtaşları Triyas kumtaşları Üst Kretase'nin taban konglomerasıyla flişleri volkanitleri Neojeni'nde killi kumlu linyit içerikli karasal sedimanları ve Kuvaterner'inde kumul ve alüvyonları mostra vermektedir.
        Ekonomik amaçlı etütlerimiz Şile'nin batısındaki Kızılca ile Kılıçlı Köyleri arasındaki sahada Neojen'in en üst seviyesini oluşturan silis kumlarını konu almaktadır. Kocaeli Yarımadası'ndaki plütonik ve metamorfik kayaçların arenalaşarak Tersiyer'in karasal havzalarına silisçe zenginleşip çökelmesiyle meydana gelen sedimanter kuvars kumu yataklanmaları açık işletmeye elverişli jeolojik ve morfolojik özellikler göstermektedir. Halen işletilen ocakların çoğunluğu Hüseyin KEÇECİ'nin tekelindedir.
        Enstitümüzün refrakter kil, linyit ve silis kumu etütleri beraberce yürütülmüş gerçekleştirilen sondaj verileriyle silis kumu yataklanmasının 30 m derinlere kadar devam ettiği SiO2 içeriğinde %90 açtığı belirlenmiştir. Sondaj ve ocaklardaki veriler değerlendirilerek toplam 435.000.000 = % 25 ton görünür+muhtemel silis kumu potansiyeli tesbit edilmiştir.
        İlgili sahadaki silis kumlarının bulunmuş maden kapsamına alınması önerilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6902
Rapor Adı İSTANBUL-ŞİLE BATISINDA BULUNMUŞ SİLİS KUMU RAPORU
Konu SİLİS KUMU
Yer - Konum İSTANBUL İSTANBUL-ŞİLE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.1980
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar O. SARIGAN YAŞAR TÜRK

İSTANBUL-ŞİLE BATISINDA BULUNMUŞ SİLİS KUMU RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06902
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 345,98TL


Etiketler: İSTANBUL, KUVARS, SİLİS KUMU, ŞİLE, 6902