• ISTRANCA MASİFİ (TRAKYA) ETEKLERİNDEKİ KUVARS KUM (CAM KUMU) BİRİKİNTİLERİNİN ORTAMSAL ANALİZLERİ VE ARAMA YÖNTEMLERİ

Istıranca Masifi (Trakya) Eteklerindeki Kuvars Kum (Cam Kumu) Birikintilerinin
Ortamsal Analizleri ve Arama Yöntemleri
Environmental Analysis of Quartz-Sand Deposits on the Lover Plains of
Istranca Massive (Thracien) and the Methods of Prospecting

ÖZ
      Araştırılan yörelerde kuvars kum (cam kumu) birikintileri akarsu ortamının alüvyon yelpazesi alt ortamında birikmiştir. Bu ortam, esas olarak çökellerin litolojileri, sedimanter yapıları, fosil içerikleri ve geometrileri, aynı zamanda bunların dikme kesitte ilişkilerinin gözlenmeleri ve bu gözlenenlerin çağdaş ortamlarda yapılmış araştırmalarla deneştirilmeleri sonunda ortaya çıkarılmıştır.
       Kuvars kumlarının kaynak kayaları düşük metamorfizma geçirmiş granit ve kuvarsitlerdir.
       Istranca Masifi eteklerinde kuvars kum (cam kumu) ararken:
       1. Masifin ayrıntılı jeolojik etüdü yapılmalı, kuvars kumu için kaynak kaya olan birimler tespit edilmelidir.
       2. Kırıntıları masiften gelen Tersiyer çökellerinin, alüvyon yelpazeleri bulunmalı ve bunların kaynak kayalarla olan ilişkileri saptanmalıdır.
       3. Kuvars kum depolanmasına elverişli, daha genç çökellerle örtülmüş yelpazelerin olabileceği düşünülmelidir.

ABSTRACT
       In the invertigated area, the quartz-sand was in the allu vial fan subenvironment of the flivial environment. This environment is recognized by studying the lithology, sedimentary structures, fos sil content and geometry of the deposits. Furthermore, the develop ment in the vertical suquence was observed and this was compared with the well-known recent deposits.
       The source rocks of the quartz-sand are slightly metamorphized granites and quartzites.
       When we prospect the quartz-sand on the lower plains of Istranca Massive:
       1. A detailed geologcal investigation of the Istranca massive should be made and the source rocks of the quartz-sand should bu located.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6845
Rapor Adı ISTRANCA MASİFİ (TRAKYA) ETEKLERİNDEKİ KUVARS KUM (CAM KUMU) BİRİKİNTİLERİNİN ORTAMSAL ANALİZLERİ VE ARAMA YÖNTEMLERİ
Konu KUVARS KUMU BİRİKİNTİLERİ ORTAMSAL ANALİZLERİ
Yer - Konum ISTRANCA TEKİRDAĞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1980
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUZAFFER ŞENOL

ISTRANCA MASİFİ (TRAKYA) ETEKLERİNDEKİ KUVARS KUM (CAM KUMU) BİRİKİNTİLERİNİN ORTAMSAL ANALİZLERİ VE ARAMA YÖNTEMLERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06845
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 68,00TL


Etiketler: ISTRANCA MASİFİ, KUVARS KUMU, ORTAMSAL ANALİZLER, TEKİRDAĞ, TRAKYA, 6845