• TÜRKİYE KAOLİN YATAKLARI

ÖZET
        Türkiye toprakları Alp Orajenez Kuşağı içinde yer almakta ve erken Paleozoik'ten beri çeşitli zamanlarda tekrarlanmalı olarak yoğun tektonik hareketlerden etkilenmiş bulunmaktadır. Jeolojik gelişimdeki bu tür uzun bir tarihçe, çeşitli türde kaolin kili yataklarının oluşumuna yol açmıştır.
        İşletilebilir refrakter kil yatakları, Karbonifer ve Neojen terestriyal/karasal formasyonlarında bulunmaktadır. Zonguldak Bölgesi'ndeki Karbonifer, kömür yataklarının eşlik ettiği ateş kili oluşumları ile karakteristiktir. Ayrıca, Neojen refrakter kil yataklarının gelişimi, Neojen'deki paleocoğrafya ve paleoklimatoloji şartlarıyla da yakın ilişkilidir.
        Türkiye Kaolinleri, özellikle hidrotermal kaolin yatakları şeklinde oluşmaları ile karakteristiktir. Üretim yapılan birçok kaolin yatağı Neojen karasal tüflü formasyonları içinde yer almakta ve bunların oluşumları büyük ölçüde bozulma öncesi ve sonrası tektonik hareketlerle kontrol edilmektedir. Hidrotermal kaolin yataklarından bazıları ise, örneğin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Kretase volkanik sedimanları ve Doğu Anadolu'daki bazı metamorfik formasyonlardaki yataklar gibi, Neojen öncesi kayaçlarda bulunmaktadır.
        Kaolinlerle ilgili etüt çalışmaları ve sanayi alanında bu hammadde kullanımının bağlaması, yakın tarihlerde gerçekleşmiştir. Kaolinlerin kalitelerinin geliştirilmesi hali hazırdaki arama çalışmalarının ilerlemesine ve proses teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak hızlanacaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6844
Rapor Adı TÜRKİYE KAOLİN YATAKLARI
Konu TÜRKİYE KAOLİN YATAKLARI
Yer - Konum TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE-İNGİLİZCE
Yayın Tarihi 01.05.1980
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALP TANER İRKEÇ NORİYUKİ FUJU ÖNDER BİRKAN

TÜRKİYE KAOLİN YATAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06844
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 135,00TL


Etiketler: KAOLEN, KİL, TÜRKİYE, 6844