• BİNGÖL-GENÇ-AVNİK (KOŞAL, HAYLANDERE, HAMEK) DEMİR YATAKLARI REZERV RAPORU

I. ÖZET
       Bingöl-Genç-Avnik Demir Sahasında litolojik olarak, mikaşist, amfibolit , amfibolit şişt, gnays, diyorit ve bazik-asidik intrüzif gibi birimler bulunmaktadır (Ek 3a)
       Cevherleşme Koşal ve Haylandere'de amfibolit şist-gnayslara uyumlu grift bir şekilde volkano-sedimanter olarak oluşmuştur. Ancak daha sonraki bölgesel metamorfizme, olayı ve intrüziflerin sokulumu zenginleşmeye neden olmuş yatağın şeklini dağınık-saçaklı bir biçime (özellikle Haylanderede) getirmiştir. Hamek Sahası'nda cevherleşme albit-gnayslar içinde saçılmış (dışzemine) bir konumdadır.
       Ana cevher manyetittir. Yan kayaçla yanal ve düşey grift bir durum gösteren manyetit, yer yer masiftir. Bu nedenle yatağı cevherli seviye olarak döşemek gerekir. Manyetit yanında (özellikle Koşal-Kilkale'de) iri apatit minerali de bulunduğundan bölgede bu tip cevhere apatitli manyetit denir.
       Koşal Demir Yatağı kuzey-güney dalımlı (350 m derinliğe kadar) iki kanat biçimindedir. Haylandere Yatağı düzenli bir konum göstermez. Ancak H-7, H-9 sondajları bölgesinde 5-7o ile SE dalar. Hamek Yatağı bir örtü (anklav blok) biçimindedir (30-60 metre derinlik).
        Kesit yöntemiyle görünür-muhtemel ve mümkün sınıfından rezerv hesabı yapılmıştır.
        Yatakların toplam (görünür + muhtemel ) rezervleri: Koşal'da % 43.66 Fe, % 14.85 SiO2, % 1.96 Al2O3, % 1.19 P2O5 ortalama tenörlü 39.378.720 tondur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6832
Rapor Adı BİNGÖL-GENÇ-AVNİK (KOŞAL, HAYLANDERE, HAMEK) DEMİR YATAKLARI REZERV RAPORU
Konu DEMİR
Yer - Konum BİNGÖL GENÇ-AVNİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.09.1980
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET BİTEN

BİNGÖL-GENÇ-AVNİK (KOŞAL, HAYLANDERE, HAMEK) DEMİR YATAKLARI REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06832
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 401,98TL


Etiketler: AVNİK, BİNGÖL, DEMİR, FİZİBİLİTE, GENÇ, HAMEK, HAYLANDERE, KOŞAL, 6832